facebook icon

Abmahnung – co to takiego ?

Abmahnung, czyli upomnienie, od pracodawcy należy traktować poważnie, ponieważ może (nie musi) być ono zwiastunem zwolnienia z pracy. Takie upomnienie może zostać wydane również ustnie. Takie upomnienie ma służyć okazaniu sprzeciwu wobec zachowania, które negatywnie wpływa na firmę, środowisko pracy lub stosunek pracy. Jeśli pracownik naruszy postanowienia umowy o pracę, należy w upomnieniu podać powód ostrzeżenia, jeżeli przewinienie to coś więcej niż drobiazg. Jeśli uważasz, że powód ostrzeżenia nie jest uzasadnione i uważasz, że otrzymałeś naganę niesprawiedliwe, powinieneś się bronić przed ostrzeżeniem.

Co musiałoby się wydarzyć, aby takowe upomnienie otrzymać?

Warunkiem wystawienia nagany jest niewłaściwe zachowanie pracownika, z którym pracodawca stanowczo się nie zgadza. Ostrzegając, pracodawca chce wyjaśnić, że działanie lub zachowanie było złe i nie powinno się go powtarzać.

Co musi zawierać takie upomnienie?

Pracodawca musi dokładnie określić, za jakie wykroczenie upomina; jednoznacznie nakreślić, ze zachowanie pracownika narusza warunki umowy i prosi o powstrzymanie się od takiego zachowania w przyszłości oraz wyjaśnić, że pracownikowi grozi wypowiedzenie, jeśli to się powtórzy lub pracownik nie poprawi swojego zachowania.

Czemu ma służyć takie upomnienie?

Przede wszystkim pracownik powinien mieć szansę zmienić swoje niewłaściwe zachowanie, a nie zostać od razu zwolniony.

Upomnienie a wypowiedzenie

Upomnienia są zwykle wydawane, aby pracodawca mógł odpowiednio później zwolnić pracownika z przyczyn behawioralnych. Wynika to z faktu, że pracodawca musi przynajmniej raz upomnieć pracownika za zachowanie sprzeczne z umową, aby ostatecznie móc zwolnić  pracownika z powodu niewłaściwego zachowania. Jeżeli czyn, który popełni pracownik, jest na tyle rażący, pracodawca ma prawo zwolnic takiego pracownika ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego upomnienia (zwolnienie dyscyplinarne).

Powody do upomnienia

Zasadniczo ostrzeżenia mogą być udzielane wyłącznie z powodu istotnych naruszeń umowy. Przyczyny ostrzeżenia obejmują przede wszystkim:

 • Alkohol w pracy
 • Odmowa świadczenia pracy
 • Oszustwo na pomiarze czasu pracy
 • Obrażanie pracowników
 • Obrażanie szefa (ustnie)
 • Kradzież w firmie
 • Zwolnienie chorobowe niezgłoszone lub zgłoszone z opóźnieniem
 • Nie przedłożono zaświadczenia o niepełnosprawności
 • Zastraszanie pracowników
 • Palenie pomimo zakazu
 • Celowa, słaba wydajność
 • Molestowanie seksualne
 • Zakłócanie spokoju
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność
 • Odmowa nadgodzin
 • Niepunktualność

Zostałem upomniany  i co teraz ?

Jeśli uważasz, że ostrzeżenie jest nieuzasadnione, powinieneś podjąć działania przeciwko niemu. Zasięgnij porady prawnika specjalizującego się w prawie pracy. Wraz ze specjalistą podejmiesz konkretne działania przeciwko nieuzasadnionemu upomnieniu.
Ważne jest, aby najpierw uzyskać dowody na to, że upomnienie nie było uzasadnione. Jeśli w firmie istnieje rada zakładowa, można ją poprosić o wsparcie w wycofaniu nieuzasadnionego upomnienia. W takim przypadku możesz reprezentować sam siebie. Nie zalecamy tego jednak, ponieważ nie oceniasz siebie obiektywnie. Poszukaj prawnika. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wysłanie oświadczenia o zaniechaniu skonstruowanego przez prawnika po to, aby zostały spełnione wszystkie wymogi formalne.

Można również w kancelarii zasięgnąć porady, czy istnieje możliwość uniknięcia kary. Firma LUKSMANN współpracuje z kancelaria, która udziela pomocy miedzy innymi także, w takiej sytuacji. Nasz prawnik ma swoją siedzibę w Berlinie. Uwaga – co ważne kontakt z naszą kancelarią jest w języku polskim. Nasz prawnik posiada bardzo duże, kilkuletnie doświadczenie, w prowadzeniu spraw w imieniu Pracowników. W większości przypadków kontakt naszego prawnika z Twoim Pracodawcą kończy się zawarciem ugody pomiędzy Tobą a nim, z korzyścią dla Ciebie 🙂 Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci dotrzeć do prawnika, który pomoże rozwiązać Twoje problemy.

Źródła:

www.gansel-rechtsanwaelte.de

www.hensche.de