facebook icon

Deklaracje podatkowe

Składasz deklaracje podatkowa w Niemczech? Jakie dokumenty potrzebujesz? Co warto dostarczyć do urzędu, aby dostać większy zwrot podatku? Przeczytaj poniższy artykuł aby dowiedzieć się o tym temacie więcej.

  • Zaświadczenia o nadzwyczajnych wydatkach

Do nadzwyczajnych wydatków zaliczane są np. koszty leczenia, alimenty, koszty ponoszone na zakład opiekuńczy, itp.

  • Zaświadczenie o zaliczce na podatek od odsetek albo podatku od dochodu z kapitału (Kapitalertragssteuer) albo (Zinsabschlag)

Np. z funduszu akcyjnego (Aktienfonds). Zaświadczenia te są przesyłane przez bank najczęściej automatycznie.

  • Zaświadczenia o zasiłku dla bezrobotnych lub Elterngeld.

Zaświadczenia te otrzymacie od urzędu, od którego otrzymujecie zasiłek, np. zasiłek dla bezrobotnych z Arbeitsamt albo o zasiłku chorobowym z Krankenkasse, czyli Twojej kasy chorych.

  • Kindergeld

Pobierasz Kindergeld dostarcz również zaświadczenie potwierdzające pobieranie Kindergeld.

  • Zaświadczenie o niepełnosprawności

Należy przedłożyć legitymacje osoby niepełnosprawnej lub pisma stwierdzającego stopień niepełnosprawności. Oba zaświadczenia można otrzymać w tzw. Versorgungsamt. Można się również rozliczy ryczałtowo, wysokość kwoty zależy wtedy od stopnia niepełnosprawności.

  • Zaświadczenie o studiach dziecka

Masz studiujące dziecko? Złóż dokument potwierdzający status studenta Twojego dziecka.

  • Zaświadczenie o ponoszonych kosztach ”opiekuńczych”

Np. gdy opłacamy pobyt rodzica w domu opieki, ponieważ wysokość renty jest niewystarczająca. Wydatki poniesione z tego tytułu powinno się umieścić w załączniku „utrzymanie” (niem. Unterhalt).

  • Zaświadczenie o kosztach podroży

Jeśli dojeżdżasz regularnie wiele kilometrów do pracy, przedłóż w urzędzie odpowiednie potwierdzenie ponoszonych kosztów.

www.karrierebibel.de

www.steuerring.de