facebook icon

Wbrew powszechnemu przekonaniu zasiłek na dziecko nie jest świadczeniem społecznym. Chociaż jest wypłacane przez fundusz rodzinny, ostatecznie jest to pewnego rodzaju rekompensata podatkowa. Zasiłek na dzieci służy zapewnieniu podstawowej opieki dzieciom od miesiąca urodzenia. Roszczenie powstaje automatycznie, ale wymaga pisemnego wniosku.

Komu przysługuje Kindergeld?

– dzieciom poniżej 18 roku życia

– dzieciom uczącym się do 25 roku życia

– dzieciom do 21 roku życia nie uczącym się, nie pracującym

– dzieci niepełnosprawne do 25 roku życia

Do zasiłku na dzieci uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni (np. przybrani rodzice, rodzice zastępczy, dziadkowie). Zakłada się również, że opiekunowie prawni są mieszkańcami Niemiec lub nie mają stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, ale podlegają obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Podejmując pracę przez certyfikowane agencje takie jak Luksmann, i podpisując umowę bezpośrednio z niemieckim pracodawca, ma się automatycznie prawo do pobierania Kindergeld. W przypadku obcokrajowców lub Niemców mieszkających za granicą, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Niemczech ani nie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zastosowanie mają specjalne przepisy zgodnie z federalną ustawą o zasiłkach na dzieci (Bundeskindergeldgesetz).

Wysokość Kindergeld 2020:

– na 1. i 2. dziecko: 204 Euro

– na 3. dziecko: 210 Euro

– na 4. i kolejne: 235 Euro

Złożenie wniosku o Kindergeld

Aby otrzymać zasiłek na dziecko, rodzice muszą złożyć wniosek o niego na piśmie. Zasadniczo odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków są kasy świadczeń rodzinnych, które w większości przypadków znajdują się w odpowiedzialnej agencji zatrudnienia. Wniosek o zasiłek rodzinny jest składany w urzędzie, przewidywany czas przetwarzania od 4 do 6 tygodni.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Wszystkie dane, które podasz we wniosku, należy potwierdzić określonymi dokumentami lub zaświadczeniami. Należy razem z wnioskiem dołączyć następujące dokumenty:

• unijny akt małżeństwa i unijny akt urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa.

• w przypadku rodziców po rozwodzie lub żyjących w separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

• przetłumaczone zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny.

• kopie dowodów osobistych opiekunów dziecka.

• decyzja o nieprzyznaniu lub przyznaniu zasiłku  z ROPS-u lub MOPS-u (500+).

• Lohnsteuerbescheinigung (z ostatnich przynajmniej trzech miesięcy).

• Einkommensteuerbescheid (decyzja o zeznaniu podatkowym podatku dochodowego z ostatniego roku)

• w przypadku dzieci, które ukończyły 18-ty rok życia konieczne są:

-do wniosków dotyczących dzieci uczących się należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni

-przy wnioskach dzieci które odbywają praktyki należy wykazać rodzaj i czas trwania nauki

-dzieci po 18 roku życia bez miejsca pracy – potwierdzenie rejestru w urzędzie jako bezrobotny – lub bez miejsca nauki – odmowa podania o przyjęcie na studia

-przy wniosku dot. Dziecka niepełnosprawnego należy przedłożyć dokument potwierdzający  występowanie niepełnosprawności.

Uwaga! Jeśli dziecko ukończy 18 rok życia , należy dostarczyć dokument potwierdzający dalsza naukę, bądź tez inny ważny w tej sprawie dokument, w przeciwnym razie Kindergeld przestanie być wypłacane.

Po więcej informacji można zgłosić się bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy pod numerem 08004555533 (polaczenie bezpłatne w języku polskim).

Firma Luksmann oferuje również pomoc w znalezieniu odpowiednich wniosków w języku polskim.

Źródła:

www.kindergeld.org