facebook icon

Czym są tak naprawdę nadgodziny?

Nadgodziny to okres, w którym pracownik pracuje poza ustalonymi, regularnymi godzinami pracy dla firmy, w której jest zatrudniony. Pilne powody w firmie mogą również spowodować, że szef zażąda pracy w nadgodzinach. Zgodnie z kodeksem pracy, nadgodziny nie mogą zostać przyznane bez powodu. Zależy to jednak od dokładnego sformułowania w umowie o pracę lub układzie zbiorowym lub innej umowie o prace. Oznacza to, że jeśli nadgodziny są prawnie uzgodnione w umowie o pracę, pracownicy są zobowiązani do ich świadczenia. Jeśli nie uzgodniono nadgodzin w umowie, nie trzeba wykonywać żadnej dodatkowej pracy. Wyjątki mają zastosowanie, gdy pojawią się specjalne sytuacje, na które pracodawca nie był w stanie się przygotować. Na przykład, jeśli duża część pracowników jest chora, zarządzenie nadgodzin jest zgodne z prawem.

Regulacja nadgodzin zgodnie z ustawą o czasie pracy

Ustawa o czasie pracy jest miejscem, w którym zapisuje się między innymi ustawowe przepisy dotyczące nadgodzin. Pracownikom nie wolno pracować dłużej niż osiem godzin w dni powszednie. Przedłużenie do dziesięciu godzin dziennie jest dozwolone, jeżeli w ciągu następnych sześciu miesięcy będzie możliwe odebranie nadgodzin jako dni wolne – pracownik może zatem pracować w tedy w godzinach nadliczbowych (§ 3 Ustawy o czasie pracy – ArbZG). Przerwy nie liczą się do dziennych godzin pracy.

Również w soboty są dniami roboczymi. Oznacza to, że być może będziesz musiał pracować tego dnia, jeśli nie uzgodniłeś innego sposobu postępowania w umowie o pracę. Niedziele i święta są jednak w większości wolne.

Co z nadgodzinami przy pracy w niepełnym wymiarze godzin?

Tutaj sytuacja znowu zależy to od tego, co jest uzgodnione w umowie o pracę. Ponadto nadgodziny również muszą być wykonywane w wyjątkowych sytuacjach. Zgodnie z prawem pracy system nadgodzin musi być proporcjonalny. Praca w niepełnym wymiarze godzin musi również uwzględniać przepisy dotyczące nadgodzin i obowiązujące ramy prawne. Jeżeli pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin regularnie pracuje dłużej, niż ustalono w umowie o pracę, może to skutkować prawem do zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, nawet jeśli pierwotnie uzgodniono inaczej.

Czym jest bank nadgodzin?

Konto czasu pracy działa jak konto czekowe: Zamiast pieniędzy możesz zabukować tam czas pracy. Przy nadgodzinach możesz odebrać sobie je jako dni wolne, przy minusowych godzinach musisz je nadrobić. Zasadniczo od pracodawców nie wymaga się prowadzenia banku czasu pracy. Jest to jednak możliwe.

Ustalenia dotyczące nadgodzin w Niemczech – czy nadgodziny musza być wypłacane?

Nie ma ustawowych przepisów dotyczących rekompensaty za nadgodziny, które wyraźnie stwierdzają, że należy i ile należy wypłacić. Z reguły jednak istnieją przepisy uregulowane w umowie o pracę lub układzie zbiorowym.

Ale nawet jeśli nie ma w umowie nic o rekompensacie za nadgodziny, przepisy niemieckiego prawa pracy dotyczące nadgodzin stwierdzają, że z pewnością można żądać wynagrodzenia.

Co stanie się z nadgodzinami w momencie rozwiązania umowy?

W przypadku rozwiązania stosunku pracy, na przykład na podstawie umowy o pracę, pracownicy często wykorzystują nadgodziny na urlop. Często takie postanowienia są zwarte w wypowiedzeniu za porozumieniem stron. Pracownik, który podpisuje takie wypowiedzenie wraz z rozwiązaniem stosunku pracy zrzeka się do wszystkich roszczeń z nadgodzin.

Jeśli nie masz pewności co do uzgodnień dotyczących nadgodzin w momencie rozwiązania umowy, skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem. Doradzi ci szeroko i uniemożliwi podpisanie niekorzystnych umów.

Źródła:

www.arbeitsrechte.de

bmas. de