facebook icon

Rodzaje umów o pracę w Niemczech

Umowa na czas nieokreślony

Umowy o pracę określają prawa i obowiązki, na które zgadzają się pracownicy i pracodawcy. W tym kontekście warto wiedzieć, że istnieje wiele różnych rodzajów umów o pracę. Pewne szczegóły są niezbędne do zdefiniowania stosunku pracy. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na drobny druk i rozpoznać typowe pułapki w umowie o pracę. W tym artykule dowiesz się, jakie formy umów o pracę istnieją w Niemczech, co muszą one zawierać i na jakie formuły należy zwrócić szczególną uwagę.

 • W jaki sposób może zostać zawarta w Niemczech umowa o pracę?

Zasadniczo w niemieckim prawie pracy istnieje swoboda co do formy zawarcia umowy. Oznacza to, że umowy o pracę można również zawierać „na podstawie uścisku dłoni”. Nierzadko pracownicy mówią, że chociaż pracowali dla pracodawcy XY i otrzymywali również wynagrodzenie za swoją pracę, uważają, że nie mieli umowy o pracę i pracowali na czarno. To jest złe myślenie, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy w formie pisemnej, umowa w Niemczech może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Pracownik może oczywiście zażądać formy pisemnej umowy, zgłaszając to osobiście pracodawcy. Dotyczy to wszystkich rodzajów umów o pracę.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony nie jest ograniczona czasowo, może zostać rozwiązana jedynie na drodze wypowiedzenia jednej ze strony umowy lub zawarcia umowy za porozumieniem stron. Przy czym trzeba pamiętać ze w parze wraz z wypowiedzeniem idzie za nim zachowanie okresu wypowiedzenia (jest on zazwyczaj zapisany w umowie) lub tez brak okresu wypowiedzenia przy zwolnieniu natychmiastowym.

 • Jakie treści powinna zawierać stała umowa?

To dzięki swobodzie zawierania umów w Niemczech pracodawcy i pracownicy mogą stosunkowo swobodnie decydować o zakresie umowy o pracę i kwestiach, które powinna ona obejmować. Dlatego nawet umowy na czas nieokreślony mogą różnić się zawartością w zależności od firmy. Umowa na czas nieokreślony musi jednak zawierać:

 • Informacje o pracodawcy i odbiorcy
 • Czas rozpoczęcia pracy
 • Miejsce zatrudnienia (możliwe wskazanie działań w różnych lokalizacjach)
 • Opis stanowiska (jeśli istnieje, wzmianka o wszelkich obowiązkach dodatkowych)
 • Określenie wynagrodzenia, w tym ewentualnych dotacji, premii lub specjalnych dodatków
 • ustalony czas pracy
 • informacje o urlopie
 • okres wypowiedzenia
 • Okres próbny

Zwykle umowie na czas nieokreślony towarzyszy okres próbny. Taka faza testowa służy zarówno pracodawcy, jak i nowemu pracownikowi, aby poznac się w codziennej pracy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony jest wówczas możliwe w ciągu dwóch tygodni.
 • Maksymalny czas trwania okresu próbnego wynosi sześć miesięcy.
 • Wypowiedzenie umowy

Umowa o pracę na czas określony podlega ustawowym okresom wypowiedzenia. Podstawą prawną jest tutaj § 622 kodeksu cywilnego (BGB), wg którego istnieją różne okresy dla pracodawcy i klienta.

Pracownik może rozwiązać umowę z zachowaniem czterotygodniowego wypowiedzenia od piętnastego dnia bieżącego miesiąca lub od końca miesiąca kalendarzowego. Inaczej jest w przypadku pracodawcy, ponieważ tutaj okres wypowiedzenia jest obliczany na podstawie stażu pracy pracownika w następujący sposób:

Okres przepracowany w firmie Długość okresu wypowiedzenia
do 2 lat 4 tygodnie
2-5 lat 2 miesiące
5-8 lat 3 miesiące
8-10 lat 4 miesiące
10-12 lat 5 miesięcy

Źródła:

www.arbeitsrecht-leipzig.de

www.arbeitsrechte.de

www.arbeitsvertrag.org