facebook icon

Rodzaje umów o pracę w Niemczech

Umowa na czas określony

Przy zawieraniu umowy w nowej firmie, stosunek pracy niekoniecznie musi zostać zawarty na czas nieokreślony. Ponieważ umowy o pracę na czas określony zwykle ograniczają prawa pracownicze, zawieranie takich umów regulują szczególne przepisy prawne mające na celu zapobieganie dyskryminacji, w szczególności w przypadku pracowników. Są one zapisane między innymi w ustawie o niepełnym wymiarze godzin i ustawie na czas określony (bo niemiecku: Teilzeit- und Befristungsgesetz -Tzbgf).

  • Umowa na czas określony musi być pisemna!

Jeśli pracodawca chce zawrzeć umowę o pracę na czas określony, nie obejdzie się bez formy pisemnej (zgodnie z ustawą o niepełnym wymiarze godzin i ustawą na czas określony). Tylko w tej formie obowiązują ustalenia w umowie na czas określony! Zasadniczo musi być podpisany przez obie strony jako pisemna forma umowy o pracę.

,,Aby okres obowiązywania umowy o pracę był ważny prawnie, musi zostać ona zwarta w formie pisemnej.§14 (4) TzBfG

Jeżeli umowa na czas określony jest uzgadniana ustnie, umowa ta nie ma mocy prawnej. Jeżeli pracownik podejmie stosunek pracy przed podpisaniem umowy na czas określony, uznaje się, że została ona zawarta na czas nieokreślony (BAG Az. 7 AZR 198/04).

  • Kiedy zawarcie umowy na czas określony jest dozwolone?

Ustawa o niepełnym wymiarze godzin i o umowie na czas określony przewiduje dwie różne możliwości w paragrafie 14, w którym dopuszczalny są dwie formy:

  1. Umowa na czas określony z uzasadnieniem
  2. Umowa na czas określony bez uzasadnienia

Umowa na czas określony z uzasadnieniem

Umowa o pracę może zostać ograniczona czasowo zgodnie z § 14 Abs. 1 TzBfG, jeżeli istnieje ku temu istotny powód. Przykładowe powody:

– pracodawca chce przetestować nowego pracownika

– charakter pracy uzasadnia ograniczenie,

– ma miejsce termin testowania pracownika

– na prośbę pracownika

– pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze środków budżetowych przeznaczonych na zatrudnienie na czas określony zgodnie z prawem budżetowym lub termin wyznaczony jest na podstawie ugody sądowej.

Umowa na czas określony z uzasadnieniem

Umowa o pracę może być ograniczona do dwóch lat, jeżeli nie ma ku temu powodu. Nieco inne wymagania dotyczą potencjalnych pracowników start-upów – innymi słowy, firm, które powstały niedawno. Jeżeli firma nie jest starsza niż cztery lata, umowa o pracę może zostać ograniczona do okresu nieprzekraczającego czterech lat. W tym okresie dozwolone jest również wielokrotne przedłużanie umowy.

Czy dostaniesz kredyt na podstawie umowy o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony powoduje wiele zmartwień dla pracowników; zazwyczaj nie jest jasne, czy umowa będzie przedłużana, czy też zostanie zaoferowana umowa na czas nieokreślony. Banki są niechętne pożyczać pieniądze w obliczu takiej niepewności.

Jednak wiele instytucji kredytowych nie ma problemu z tym ograniczeniem, jeśli chodzi o udzielanie niewielkich pożyczek. Mniejsze kwoty są zwykle wypłacane nawet przed wygaśnięciem umowy o pracę; ryzyko banku jest minimalne. Trudniej, jeśli chcesz pożyczyć większe sumy pieniędzy. Tutaj banki często nie udzielają kredytów. Zasadniczo jednak im wyższy dochód miesięczny, tym bardziej życzliwy będzie bank.

Źródła:

www.arbeitsvertrag.org

www.arbeitsrechte.de