facebook icon

Czym jest Urlaubsgeld? Kiedy pracodawca jest zobligowany go wypłacić, a kiedy nie? Czy pracownik może się upomnieć o dodatek do urlopu? Dowiesz się tego czytając poniższy artykuł.

Urlaubsgeld – co to jest?

Urlaubsgeld, czyli dodatek urlopowy, jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym pracownikom w Niemczech. Prawo niemieckie nie reguluje jednak kwestii dotyczącej tego dodatku. Jest to zazwyczaj kwestia umowa wewnątrz firmy. Jedynie w nielicznych przypadkach prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku urlopowego. Dotyczy to firm, w których prawa, obowiązki pracownicze oraz wysokość wynagrodzenia określają tzw. Tarifverträge, tj. zbiorowe układy pracy lub tez umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi. W pozostałych przypadkach pracownicy otrzymują dodatek urlopowy, tylko w tedy gdy zostało to wymienione w umowie o pracę.

Do kiedy pracodawca musi wypłacić dodatek urlopowy?

Nie istnieje odgórny termin wypłaty dodatku urlopowego. To kiedy dodatek urlopowy jest wypłacany zależy od umowy o pracę lub układu zbiorowego pracy (Tarifvertrag). To umowa zazwyczaj określa, kiedy pracodawca ma wypłacić ów dodatek. Większość pracodawców wypłaca wynagrodzenie za urlop na przełomie czerwca/lipca. Czasami pracodawca wypłaca go również, bezpośrednio przed pójściem pracownika na urlop.

Ile wynosi dodatek urlopowy?

Wysokość dodatku obliczana jest zazwyczaj następująco: średnia wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy (bez nadgodzin) podzielona przez liczbę dni pracujących i następnie pomnożona przez liczbę dni urlopu. Firmy rożnie rozwiązują kwestie wysokości dodatku urlopowego. Jedne firmy płacą stałą kwotę, inne firmy płacą określoną kwotę na każdy dzień urlopu. Średnia wysokość dodatku zależy od branży, w której pracujesz. Dodatek urlopowy jest bonusem czyli inaczej dobrowolnym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę (podobnie jak dodatek świąteczny Weihnachtsgeld). Ważne jest również, aby wiedzieć, że dodatek podlega opodatkowaniu!

Na jakiej podstawie możesz mieć prawo do dodatku urlopowego?

  1. Mając podpisaną umowę o prace. W większości przypadków wzmianka o Urlaubgeld jest zawarta właśnie w umowie.
  2. Na podstawie umowy taryfowej (Tarifvertrag) tzw. zbiorowego układu pracy. Dokument ten poza informacją o dodatku musi odnosić się również do umowy o pracę. Pracownik musi w tym przypadku należeć do związku zawodowego (die Gewerkschaft).
  3. Jeśli firma wypłacała dodatek urlopowy regularnie przez co najmniej 3 lata.

Czy dodatek mogą otrzymać tylko wybrani pracownicy?

NIE. W Niemczech istnieje tzw. zasada równego traktowania, czyli Gleichbehandlungsgrundsatz w myśl której, jeden pracownik nie może być traktowany inaczej niż reszta załogi na podobnym stanowisku pracy. Niemieckie prawo pracy zawiera informacje, że wybiórcze odbieranie dodatkowych świadczeń w postaci dodatku urlopowego czy świątecznego jest zabronione.

Czy pracodawca może wstrzymać wypłacanie dodatku?

Pracodawca ma pełne prawo do tego w momencie gdy, firmie grozi upadłość lub tez zyski firmy drastycznie spadły.

Źródła:

www.absolventa.de

www.haz.de