Nowe stawki diet krajowych!


Od 28 lipca 2022- od dziś wysokość diety krajowej podczas delegacji służbowej zmieniły się i wynoszą 38 zł. Dodatkowo, wyższa dieta to również wyższy ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdy środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.

Przy nowej stawce diety z tytułu podróży służbowej przysługuje również:

·      20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł),

·      ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – wyniesie 57 zł (obecnie 45 zł).

·      Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości potwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (obecnie 600 zł).

Zmiany te dotyczą pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, ale głownie wszystkich pracowników wykonujących wyjazdy służbowe poza swoje normalne miejsce pracy.

Pozostaje pytanie czy zmieniać zapisy w umowach kierowców?

Tak naprawdę to zależy- jeżeli w umowie podane jest konkretnie 30 zł diety za podróż krajową- to taką umowę warto zmienić aneksem- wówczas dieta wzrośnie do 38 zł, a za nocleg 57 zł. Natomiast w sytuacji, jeżeli Twoja umowa ma postać „….. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej…” to taka zmiana stawki odbywa się automatycznie.

Co do stawki wynagrodzenia za nocleg w czasie podróży służbowej- normalnie przysługuje on za nocleg poza miejscem zamieszkania, natomiast jak wiadomo kierowca pracuje nie tylko w dzień, ale i w nocy. Wówczas możliwe jest pominięcie ograniczenia wymogu odbywania noclegu między godziną 21, a 7 rano. Wystarczy zapisać to w umowie lub regulaminie wynagrodzenia. Jest to możliwe na podstawie zapisu w Kodeksie Pracy (art. 77[5]). Zgodnie z tym, przedsiębiorca może ustalić swoje zasady naliczania diet i noclegów w swojej firmie. Dlatego dodanie zapisu mówiącego, że nocleg w krajowej podróży służbowej przysługuje kierowcy w każdej dobie, gdy odbiera on odpoczynek dzienny poza siedzibą firmy, a pracodawca nie zapewnił mu bezpłatnego noclegu ze swojej strony umożliwi otrzymanie diet za nocleg w dzień. Zatem pracodawca nie może odmówić wypłacenia diet za taką porę odpoczynku. Dlatego też kierowcy warto na to zwrócić uwagę!

W związku ze zmianami nasuwa się pytanie czy kierowcy, który wraca codziennie do domu przysługuje dieta i nocleg?

Tak naprawdę to zależy 😊 Podróż służbowa z definicji to wykonywanie obowiązków poza siedziba firmy dłużej niż 8 godzin, więc jeśli trasa, nawet 1 dniowa, trwa jednorazowo ponad 8h, wówczas każdy taki kierowca ma prawo do otrzymania diety za ten dzień.


A jak to jest u Ciebie? Pracujesz w Polsce i otrzymujesz diety z polskiej firmy transportowej czy może jesteś już pracownikiem firmy niemieckiej?  

Jeżeli aktualne stawki Ci nie odpowiadają i chcesz czegoś lepszego- jesteśmy dla Ciebie-

a raczej nasze oferty są dla Ciebie 😊

Zadzwoń: 500 800 870

Napisz: rekrutacja@luksmann.pl

Wejdź: www.luksmann.pl