facebook icon

WYNAGRODZENIE W TRANSPORCIE DROGOWYM W NIEMCZECH

Federalny Urząd Statystyczny zbadał średnie miesięczne zarobki brutto w w różnych zawodach uwzględniając również dane dotyczące transportu drogowego i zawodów z nim związanych.
Pracownicy transportu drogowego zarobili średnio 2624 EUR brutto miesięcznie w 2019 roku. Wynika to z kwartalnego badania Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Agencja uznała kryzys związany z epidemią koronawirusa za okazję do przeanalizowania zarobków w tak zwanych “zawodach o znaczeniu systemowym”. Są to zawody, które są niezbędne w aktualnym kryzysie epidemiologicznym. Do tej grupy należą m.in. lekarze, ratownicy, kierownicy a także pracownicy transportu drogowego – zawodowi kierowcy.

Nie ma prawie żadnych różnic między specjalistami z wyższym wykształceniem zawodowym a pracownikami o niskich kwalifikacjach

Zakres możliwości wynagrodzenia w różnych branżach jest bardzo wysoki: w ubiegłym roku pracownicy na stanowiskach kierowniczych zarabiali średnio 6189 euro miesięcznie. Ta 1. grupa usług obejmuje pracowników, którzy wykonują zadania kierownicze, w obszarach, w których praca wymaga dużej wiedzy handlowej lub technicznej. Z reguły specjalistyczną wiedzę dla tych zawodów zdobywa się na studiach uniwersyteckich.

Wybitni specjaliści (grupa nr 2) otrzymywali znacznie mniej- 3715 EUR brutto miesięcznie. W tej kategorii Destatis wymienia pracowników posiadających profile zawodowe z bardzo trudnymi i skomplikowanymi czynnościami, które zwykle wymagają nie tylko ukończonego szkolenia zawodowego, ale także kilku lat doświadczenia zawodowego i specjalistycznej wiedzy.

Według Destatis specjaliści, tj. Pracownicy wykonujący trudne zadania specjalistyczne, do których ukończenia z reguły wymagane było ukończone szkolenie zawodowe, częściowo połączone z doświadczeniem zawodowym, mieli wynagrodzenie brutto w wysokości 2554 EUR miesięcznie (grupa wyników 3).

Średnie wynagrodzenie dla osób bez specjalistycznego wykształcenia oraz z doświadczeniem zawodowym do dwóch lat, wynosiło średnio 2365 euro. Ta grupa składa się z pracowników, którzy wykonują głównie proste zadania.

Według Destatis średnie zarobki brutto specjalistów w całej gospodarce (produkcja i usługi) wyniosły w ubiegłym roku 3327 EUR. Wszystkie powyższe dane odnoszą się do miesięcznych zarobków brutto pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w 2019 r.

Brak tendencji wzrostowej wynagrodzeń

Z pewnością epidemia koronawirusa ma duży pływ na każdą branżę, również na branżę transportową. Wiele firm wstrzymało rekrutacje i nowe przyjęcia do firm, bojąc się równocześnie o przyszłość dotychczasowych pracowników. Spora część z nich w niektórych firmach jest wysyłana na urlopy, lub zmniejszony został zakres ich pracy. Ciężej jest zmienić pracę na nową. Płace nie mają tendencji wzrostowej.

W obecnym momencie obserwujemy odwrócenie trendu: na rynku pracy jest więcej kandydatów do pracy (np. kierowców), a mniej ofert pracy. Oznacza to, że pracodawcy posiadając w tym momencie wolne miejsca pracy, mogą wybierać najlepszych kandydatów.

Zachęcamy więc wszystkich, nie tylko kierowców, do wykorzystania tego czasu na podnoszenie kwalifikacji – zapraszamy na nasze kursy języka niemieckiego. Znając j. niemiecki z pewnością będziesz konkurencyjny na rynku pracy wśród innych kandydatów.

Kurs niemieckiego dla kierowców znajdziesz tutaj:

Źródła:

Verkehrsrundschau .de

LUKSMANN . PL