facebook icon

Większy zasiłek rodzinny i zasiłek na dziecko:
Podwyższone kwoty zostaną wypłacone po raz pierwszy w styczniu.

Od 1 stycznia 2021 r. Rodzice będą otrzymywać większy zasiłek rodzinny. Zwiększy się również zasiłek na dziecko. Z tego świadczenia korzystają rodzice o niskich dochodach.

Rodzice otrzymują 15 EUR więcej zasiłku na dziecko miesięcznie. To największy wzrost tego świadczenia od 2010 roku. Dla rodziny z 2. dziećmi oznacza to dodatkowe 360 ​​euro rocznie.

Od 1 stycznia 2021 r. Obowiązują następujące miesięczne kwoty:

Pierwsze i drugie dziecko: 219 euro
Trzecie dziecko: 225 euro
Czwarte i każde kolejne dziecko: 250 euro

Więcej wsparcia dla rodzin o niskich dochodach

Oprócz świadczenia Kindergeld można w Niemczech ubiegać się o zasiłek rodzinny – jest to pomoc finansowa dla rodziców, których dochody nie wystarczają na podstawową egzystencję.

Od stycznia 2021 r. Maksymalny miesięczny zasiłek na dziecko wzrośnie do 205 euro na dziecko. Ogólne wymogi dotyczące zasiłku na dziecko zostały ostatnio uproszczone na początku 2020 r.

Dokładna wysokość zasiłku na dziecko obliczana jest indywidualnie. Zależy to między innymi od dochodów, liczby dzieci i kosztów mieszkaniowych. Zasiłek na dziecko wypłacany jest przez 6 miesięcy i można się o niego w razie potrzeby ponownie ubiegać.

Jeśli otrzymujesz zasiłek na dziecko, masz również prawo do dalszego wsparcia finansowego. Na przykład możesz ubiegać się o świadczenia z tytułu edukacji i uczestnictwa oraz zwolnienie z opłat za opiekę dzienną dla swojej rodziny.
Zasiłek rodzinny i zasiłek na dziecko są wypłacane w tym samym czasie. Termin pierwszego przelania podwyższonych składek zależy od ostatniej cyfry numeru zasiłku rodzinnego.

Więcej informacji o zmianach od 2021 r. Można znaleźć w komunikatach prasowych o podwyższeniu zasiłku rodzinnego oraz w komunikacie prasowym dotyczącym zasiłku rodzinnego.

Zródła:

https://www.arbeitsagentur. de/news/erhoehung-kindergeld-und-kinderzuschlag-2021