facebook icon

Co zrobić, gdy w firmie, w której jesteś zatrudniony, z powodu koronawirusa brakuje zleceń? Zazwyczaj w tej sytuacji niemiecki pracodawca ma prawo złożyć wniosek o skrócenie czasu pracy – czyli tzw. Kurzarbeit. Co oznacza to jednak dla zatrudnionej osoby? Co zmienia się w temacie wynagrodzenia? Czy jest to odpowiednik naszego polskiego postojowego, przymusowy urlop, a może trzeba to całkiem inaczej zinterpretować?

Kurzarbeit jest to przejściowe zredukowanie regularnego czasu pracy. Może ono dotyczyć wszystkich pracowników, lub tylko części załogi. Osoby zatrudnione pracują więc w czasie trwania Kurzarbeit w mniejszym wymiarze godzinowym, niż zawarto w umowie w zakresie czasu pracy. W niektórych przypadkach może to nawet oznaczać, że zatrudnieni nie pracują w ogóle.

Czy dostanę wynagrodzenie za ten okres i w jakiej wysokości?

Każdy pracownik w tej sytuacji otrzymuje świadczenie socjalne tzw. Kurzarbeitergeld. Jest to świadczenie socjalne z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia. Masz do tego prawo pod następującymi warunkami: Twój pracodawca musi skrócić regularne godziny pracy i powiadomił o tym miejscowy urząd pracy. Kiedy firma proponuje takie rozwiązanie? W większości przypadków dzieje się tak ze względów ekonomicznych, aby ratować sytuację finansową twojej firmy np. w czasie epidemii i aby dzięki temu uniknąć masowych zwolnień.

Jaka jest wysokość mojego wynagrodzenia na czas skróconego czasu pracy?

Wysokość zasiłku zależy od wysokości straty finansowej po zapłaceniu podatków. Zasadniczo wypłacane jest około 60 procent utraconych wynagrodzeń netto. Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka co najmniej jedno dziecko, zasiłek stanowi około 67 procent utraconych wynagrodzeń netto. Jeśli chcesz wyliczyć wysokość twojego zasiłku, możesz skorzystać z poniższego linka:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/KUG050-2016_ba014803.pdf

W jaki sposób ubiegać się o Kurzarbeitergeld?

W gruncie rzeczy pracownik nic nie musi robić, to pracodawca zgłasza sprawę do odpowiedniego urzędu, pracownik zostaje jedynie o tym poinformowany.

Jak długo mogę pobierać Kurzarbeitergeld?

Świadczenie to możesz pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Jeśli pracodawca zleci Ci ponownie pracę w pełnym wymiarze godzin, świadczenie to zostanie przerwane.

Czy mogę podjąć w tym czasie dodatkową pracę, nie tracąc prawa do tego świadczenia?

Jeśli dodatkowa praca zostanie podjęta w obszarze o tzw. znaczeniu systemowym, dodatkowy dochód w okresie od 1 kwietnia 2020 r. Do 31 października 2020 r. Nie będzie liczony, pod warunkiem że wynagrodzenie z dodatkowego dochodu wraz z pozostałym faktycznym wynagrodzeniem nie przekroczy wynagrodzenia docelowego (dotyczy kierowców, pracowników pracujących w ruchu towarowym, na przykład w celu dystrybucji żywności do handlu hurtowego i detalicznego, dystrybucji żywności itp), więc nie ma przeszkód do podjęcia pracy dodatkowej w przypadku kierowców.

Źródła: punkt.media/pl und https://www.arbeitsagentur. de/