facebook icon

Nieograniczony dostęp do rynku pracy w całej Unii Europejskiej dla uchodźców z Ukrainy od już!

Liczba uchodźców z Ukrainy do Unii Europejskiej przekroczyła już 1 mln 200 tys. osób, w tym w Polsce przebywa ponad 800 tys. uchodźców.  Polski rząd po wybuchu konfliktu pracował nad własną specustawą dotyczącą umożliwienia pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. W świetle dzisiejszych wydarzeń ustawa wydaje się niewiele znacząca. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę, która zakłada, że każda osoba, niezależnie od jej obywatelstwa, która przybyła po 24 lutego z terenu Ukrainy, ma możliwość do swobodnego przemieszczania się po terenie Unii Europejskiej oraz nieograniczony dostęp do rynku pracy. Dyrektywa została dziś 5 marca opublikowana i wchodzi w życie

Ustawa zakłada dostęp do rynku pracy dla osób które:

  • Zamieszkiwały na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego)
  • Przekroczyły granicę Ukrainy z Unią Europejską po 24 lutego
  • A także członków ich rodzin

Jak to wpłynie na rynek pracy i zarobki kierowców? Według analityka rynku, Pana Łukasza Strońskiego, sama decyzja nie wpłynie negatywnie na liczbę wakatów, dostępnych na rynku polskim jak i niemieckim. Zauważmy, że kierowcy to w 98% mężczyźni, którzy w tej chwili mają zakaz opuszczania swojego kraju, dodatkowo część z nich decyduje się na powrót do swojej ojczyzny aby bronić kraju. Pamiętajmy, że kierowcy, którzy przybywają z Ukrainy nie mają odpowiednich dokumentów, takich jak prawo jazdy z kodem 95, czy karty kierowcy. Większość kierowców  z Ukrainy swoje doświadczenie w trasach po Europie zdobywa dopiero pracując w Polskich firmach. Znajomość języka niemieckiego, czy angielskiego to rzadkość. Niemieckie firmy transportowe są bardzo optymistycznie nastawione po otwarciu rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy. Otrzymujemy wiele zapytań od pracodawców z Niemiec dotyczących pracowników z Ukrainy, jednak studzimy emocje niemieckich pracodawców i negocjujemy wasze wynagrodzenia.

Firma LUKSMANN pragnie dołączyć do pomocy uchodźcom z Ukrainy,

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w rekrutacji pracowników z Polski, Ukrainy, Rumunii oraz Bułgarii, dzięki temu posiadamy ponad 500 klientów z Niemiec, którym zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, dlatego postanowiliśmy dołączyć do pomocy uchodźcom z Ukrainy. Uruchamiamy specjalny serwis w języku Ukraińskim, gdzie będziemy prezentować oferty pracy naszych partnerów z Niemiec: ->

 

Кількість біженців з України до Європейського Союзу вже перевищила 1 200 000 осіб. осіб, у тому числі понад 800 тис. у Польщі біженців. Після вибуху конфлікту польський уряд розробив власний спеціальний акт про надання можливості працювати українським громадянам, які втікають від війни. У світлі сьогоднішніх подій цей вчинок не має особливого значення. Європейська комісія ухвалила директиву, яка передбачає, що кожна особа, незалежно від її громадянства, яка прибула з України після 24 лютого, має можливість вільно пересуватися в межах Європейського Союзу та мати необмежений доступ до ринку праці. Директива була опублікована сьогодні, 5 березня, і вона набуває чинності

Закон передбачає доступ до ринку праці для осіб:

Вони жили в Україні до початку російського вторгнення (тобто 23 лютого)
Вони перетнули кордон України з Європейським Союзом після 24 лютого
А також членів їх сімей

Як це вплине на ринок праці та заробітки водіїв? За словами аналітика ринку пана Лукаша Строньського, саме рішення не матиме негативного впливу на кількість вакансій на польському та німецькому ринках. Зазначимо, що 98% водіїв – це чоловіки, яким наразі заборонено виїжджати за межі країни, а деякі з них вирішують повернутися на батьківщину, щоб захищати країну. Пам’ятайте, що водії, які приїжджають з України, не мають відповідних документів, наприклад, водійського посвідчення з кодом 95 або водійських карток. Більшість водіїв з України набувають досвіду на маршрутах по Європі лише під час роботи в польських компаніях. Знання німецької чи англійської мови – рідкість. Німецькі транспортні компанії дуже оптимістично налаштовані після відкриття ринку праці. Ми отримуємо багато запитів від роботодавців з Німеччини щодо працівників з України, але ми охолоджуємо емоції німецьких роботодавців і домовляємося про ваші зарплати