facebook icon

Polskie i niemieckie firmy transportowe muszą przygotować się na zmiany. Wprowadzone zostały nowe regulacje. Regulacja 3G (geimpft (zaszczepiony), genesen (ozdrowieniec) getestet (przetestowany) będzie obowiązywać w miejscu pracy oraz w autobusach i pociągach. W szpitalach, placówkach profilaktycznych i rehabilitacyjnych rozszerzany jest obowiązek badań dla pracowników i gości.

Kierowcy, którzy nie są szczepieni i nie są ozdrowieńcami po za kabiną auta muszą przedstawić wynik negatywnego testu na COVID19. Szczególnie będzie to miało miejsce przy rozładunkach. Rozładunek może nie być w ogóle możliwy bez okazania certyfikatów lub testów.  Niemiecki pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpłatnie 2 testy w tygodniu.

Firma Luskmann wraz ze zrzeszeniem niemieckich firm transportowych opracowała schemat wykonywania testów dla osób niezaszczepionych:

  1. Test może być wykonany przez kierowcę w obecności jego pracodawcy.
  2. Może to być test antygenowy.
  3. Test nie może być wykonany wcześniej niż 24 godziny przed okazaniem.
  4. Na dowód zrobienia testu Kierowca i Pracodawca podpisują się na oświadczeniu wykonania testu (wzór do pobrania poniżej)

Poniżej możesz pobrać certyfikat wykonania testu. Pobierz go i przekaż swojemu pracodawcy lub wyślij mu link do artykułu.

Pamiętaj, że również obowiązuje Cię to jeżeli pracujesz w polskiej firmie transportowej i wyjdziesz po za kabinę ciężarówki na terenie Niemiec.