facebook icon

Okres próbny w Niemczech. Jak bardzo rożni się od okresu próbnego w Polsce? Jak długo może trwać okres próbny? Czy pracodawca może go wydłużyć? Czy można wziąć urlop będąc na okresie próbnym? Co jeśli podczas okresu próbnego pójdziesz na L4 (niem. Krankschreibung) ? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Po pomyślnym przebiegu rekrutacji rozpoczyna się praca, a wraz z nią tzw. okres próbny. Okres próbny jest dokładnie uregulowany w umowie o pracę. Typowym sformułowaniem zapisanym w niemieckiej umowie może być na przykład:

Es wird eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart. Sie beginnt mit dem Arbeitsvertrag und endet oh­ne dass es ei­ner Kündi­gung be­darf mit dem Ab­lauf des TT.MM.JJJJ. Während der Probezeit kann das Angestelltenverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.

Co w tłumaczeniu należy rozumieć jako formułkę, w której jest zawarta informacja, że powyższa umowa została zawarta na okres próbny do tego i tego dnia, oraz ze czas wypowiedzenia podczas tego okresu wynosi, w tym przypadku, dwa tygodnie. Podczas okresu próbnego pracodawca może zwolnic pracownika bez podania konkretnego powodu, dopiero po okresie próbnym przy umowie na czas określony bądź tez nieokreślony pracodawca musi uzasadnić zwolnienie pracownika. To działa oczywiście w dwie strony, pracownik również może złożyć wypowiedzenie, oczywiście zachowując przy tym dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Ile może trwać okres próbny?

Okres próbny w Niemczech trwa od 3 do 6 miesięcy. Czas trwania musi być wyraźnie zaznaczony w umowie. Jeżeli sześciomiesięczny okres próbny zostanie zakończony, pracownik jest automatycznie chroniony przed bezpodstawnym zwolnieniem. Jak już wspomniano, taki okres próbny w pracy nie jest obowiązkowy. Oznacza to, że w razie potrzeby obie strony mogą uzgodnić krótszy okres lub całkowicie zrezygnować z okresu próbnego.

Czy okres próbny może zostać przedłużony?

Tak. Jednak suma całego okresu nie może przekroczyć 6 miesięcy. Np. jeśli wstępnie zwarto umowę na okres próbny na okres 3 miesięcy, pracodawca może przedłużyć go o kolejne 2-3 miesiące. Jednak przedłużenie wymaga zgody pracownika. Firma nie może zawrzeć umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem próbnym, a następnie jednostronnie zdecydować o pełnym sześciomiesięcznym okresie próbnym.

Czy okres próbny może zostać skrócony?

Skrócenie trwania okresu próbnego zdarza się rzadko, ale jest możliwe, w przypadku, gdy pracodawca jest pewny co do pracownika, a pracownik co do firmy. Przy obopólnej zgodzie okres próbny może ulec skróceniu.

Wypowiedzenie umowy podczas okresu próbnego

Jak już wspomniano powyżej, obie strony – pracownik i pracodawca – mogą zrezygnować w okresie próbnym w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Obaj muszą jednak pamiętać o co najmniej dwutygodniowym okresie wypowiedzenia.

Czy możesz wziąć urlop podczas okresu próbnego ?

Prawo do pełnego corocznego urlopu przysługuje dopiero po sześciu miesiącach pracy. Ale nawet podczas okresu próbnego masz prawo do niewielkiego urlopu. Zgodnie z ustawą federalną o urlopach (BUrlG) zgodnie z prawem istnieje już prawo do urlopu w okresie próbnym. Przy ustawowym minimalnym okresie urlopu wynoszącym 20 dni w roku pracownikowi przysługuje 1,67 dnia co cztery tygodnie (20 dni w roku podzielone na 12 miesięcy). Po trzech miesiącach pracownik będzie uprawniony już do 5 dni urlopu. Z drugiej strony szef nie musi zgadzać się na każdą prośbę o urlop. Na przykład pracodawca może odrzucić wniosek urlopowy w wybranym dniu, jeżeli istnieją pilne sprawy w firmie lub inni pracownicy złożyli wnioski urlopowe dużo wcześniej (§ 7 ust. 1 BUrlG).

Okres próbny a zwolnienie chorobowe

Pracownicy często mają złe przeczucia, kiedy muszą pójść na L4 podczas okresu próbnego. Przede wszystkim obowiązują następujące zasady:

  • Jeżeli zachorujesz podczas okresu próbnego, możesz iść na L4. Musisz oczywiście dostarczyć pracodawcy tzw. Krankschreibung.
  • Jeśli jednak jesteś chory podczas okresu próbnego, pamiętaj: Jeżeli pójdziesz na L4 w ciągu pierwszych 4 tygodni pracy, nie otrzymasz wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego. Dopiero od piątego tygodnia trwania stosunku pracy jest wypłacane wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego.

Źródła:

www.karrierebibel.de

www.arbeitsvertrag.org