facebook icon

W Niemczech istnieje kilka klas podatkowych, które są zależne od stanu cywilnego pracownika. Otrzymując wynagrodzenie w Niemczech, pracodawca odlicza pracownikowi podatki w wysokości odpowiedniej dla danej klasy podatkowej. Wynagrodzenie netto na tym samym stanowisku może się więc różnić dla poszczególnych osób.

Sprawdź, w której klasie podatkowej jesteś:

  1. Klasa Podatkowa: kawaler, wdowiec, w separacji / rozwiedziony
  2. Klasa podatkowa : samotni rodzice, osoby mieszkające osobno
  3. Klasa podatkowa: osoby w związku małżeńskim (o wyższym dochodzie lub osoba samotnie zarabiająca)
  4. Klasa podatkowa: żonaty/zamężna (oboje równe dochody)
  5. Klasa podatkowa: żonaty/zamężna (niższe dochody)
  6. Klasa podatkowa: kilka stosunków pracy, lub w niepełnym wymiarze godzin (niezależnie od stanu cywilnego)

 

Klasa podatkowa nr. 1

Klasa podatkowa nr. 1 obejmuje wszystkie osoby niezamężne, które nie są samotnymi rodzicami. Dotyczy to zarówno pracowników nieżonatych, jak i rozwiedzionych lub owdowiałych. Wyjątkiem są dopiero co owdowiałe osoby. Pozostają one w 3 klasie podatkowej w roku śmierci współmałżonka i w następnym roku.

Klasa podatkowa 1 jest jedną z mniej korzystnych klas podatkowych. Powodem tego są wyższe odliczenia z tytułu niższej podstawowej ulgi podatkowej. Ponadto pracownicy w klasie podatkowej 1 nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych, ponieważ są one możliwe w klasie podatkowej 2.

Jeśli chcesz zmienić klasę podatkową 1 na inną, zazwyczaj możesz to zrobić tylko wtedy, gdy zmienią się Twoje warunki życia. Jeśli zawierasz związek małżeński, najpierw zmieniasz klasę podatkową 1 na klasę podatkową 4, a następnie przełączasz się na kombinację klasy podatkowej 3/5 ze swoim partnerem. Jeśli samotny rodzic ma dziecko, może ubiegać się o klasę podatkową 2.

Próg podatkowy zmienia się również, jeśli rozpoczynasz drugą pracę, która przekracza limit 450 euro. Oprócz klasy podatkowej 1 za pracę główną, pracownik otrzymuje klasę podatkową 6 za pracę w niepełnym wymiarze godzin.

 

Klasa podatkowa nr. 2

Klasa podatkowa nr. 2 jest zarezerwowana dla samotnych rodziców. Aby móc ubiegać się o klasę podatkową 2, w gospodarstwie domowym podatnika musi mieszkać co najmniej jedno małoletnie dziecko, na które można ubiegać się o zasiłek rodzinny lub dodatek na dziecko. Ponadto żaden ewentualny dodatkowy opiekun prawny nie może mieszkać w gospodarstwie domowym w postaci innej osoby dorosłej.

Gdy dziecko osiągnie pełnoletność, samotny rodzic może pozostać w klasie podatkowej 2, pod warunkiem, że dziecko nadal może otrzymywać zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny. Dzieje się tak na przykład, gdy dziecko uczy się.

Obciążenie podatkowe w klasie podatkowej 2 jest niższe niż w innych klasach podatkowych. Samotni rodzice mogą zatem potrącać wyższe wynagrodzenie netto ze swoich zarobków brutto. Świadczenie to pochodzi z tak zwanej ulgi podatkowej dla samotnych rodziców, która zwiększa kwotę wolną od podatku w 2. klasie podatkowej o 4008 euro. Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek w wysokości 240 euro na dziecko.

 

Klasa podatkowa nr. 3

Klasa podatkowa nr. 3 jest zarezerwowana dla osób pozostających w związku małżeńskim,  którzy są jedynym żywicielem rodziny  lub w których małżonek należy do klasy podatkowej 5. Ta kombinacja progów podatkowych jest zwykle wybierana, gdy jeden partner zarabia znacznie więcej niż drugi. W takim przypadku partner o wyższych zarobkach ubiega się o klasę podatkową 3, natomiast partner z niższym wynagrodzeniem brutto wybiera klasę podatkową 5.

Pracownicy w 3 klasie podatkowej mogą korzystać z najwyższych ulg ze wszystkich klas podatkowych, a tym samym mają najniższe odliczenia. Wynagrodzenie netto jest więc szczególnie wysokie. W zamian jednak małżonek zaliczony do 5 klasy podatkowej nie może korzystać ze zwolnień podatkowych. Jego potrącenia są odpowiednio wysokie, co skutkuje niższą pensją netto.

Małżeństwa, które wybrały klasę podatkową 3 dla lepiej zarabiającego partnera, mogą na koniec miesiąca skorzystać z wyższego wynagrodzenia netto. Taka kombinacja progów podatkowych nie daje jednak rzeczywistych oszczędności podatkowych, ponieważ partnerzy muszą złożyć wspólne zeznanie podatkowe na koniec roku.

W przypadku rocznej korekty podatku od wynagrodzeń obie pensje są dodawane i na tej podstawie obliczany jest podatek od wynagrodzeń. Podatki, które zostały zapłacone mniej w ciągu roku ze względu na wybór kombinacji klas podatkowych 3/5, są wówczas należne w formie dopłaty.

Klasa podatkowa nr.4

Klasa podatkowa nr 4 jest jedną z trzech klas podatkowych dla małżeństw. Po ślubie oboje partnerzy są automatycznie przypisywani do tej klasy podatkowej. Jeżeli oboje partnerzy zarabiają mniej więcej taką samą kwotę, mogą pozostać w przedziale podatkowym 4, aby równomiernie rozłożyć ciężar podatkowy.

Jeśli partner zarabia nieco więcej, idealna jest kombinacja progu podatkowego 4/4 ze współczynnikiem. Dzięki metodzie faktorowej należne podatki są dokładnie obliczane. Pozwala to uniknąć wysokich zaległych płatności na koniec roku.

W zakresie zwolnień i odliczeń podatkowych 4 klasa podatkowa niewiele różni się od klasy podatkowej 1. Jedyną różnicą jest ulga podatkowa na dziecko, która w klasie podatkowej 4 jest zmniejszona o połowę z 8388 euro do 4194 euro i podzielona między małżonków.

Klasa podatkowa nr. 5

Klasa podatkowa nr. 5 jest możliwa tylko dla pracowników w związku małżeńskim w połączeniu z klasą podatkową 3. Ponieważ w 5. klasie podatkowej występują szczególnie wysokie odliczenia, ta klasa podatkowa jest szczególnie odpowiednia dla partnera o niższych dochodach, jeżeli między małżonkami występuje duża różnica w wynagrodzeniach. W takim przypadku osoba o wyższym zarobku jest przypisywana do 3. klasy podatkowej.

Taki podział małżonka może zapewnić, że para otrzyma wyższą łączną pensję netto na koniec miesiąca. Jednak ta domniemana korzyść podatkowa nie będzie już obowiązywać w przypadku rocznej korekty podatku od wynagrodzenia.

Ponieważ małżonkowie są oceniani wspólnie, zaoszczędzony początkowo podatek musi zostać zapłacony jako dodatkowa płatność na koniec roku z korzystniejszą kombinacją klas podatkowych. W zamian, jeśli na pierwszy rzut oka wybierzesz mniej korzystną kombinację klas podatkowych, po złożeniu zeznania podatkowego odzyskasz zbyt dużo zapłaconego podatku.

 

Po rocznej korekcie podatku od wynagrodzenia kwota podatku dla pary jest taka sama dla wszystkich kombinacji klas podatkowych.

 

Klasa podatkowa nr. 6

Klasa podatkowa nr. 6 jest jedyną klasą podatkową, która jest przypisywana oprócz jednej z pozostałych klas podatkowych. Ponadto jest niezależny od stanu cywilnego. Każdy, kto pracuje w niepełnym wymiarze godzin i zarabia więcej niż 450 euro, musi płacić podatek od tego dochodu zgodnie z klasą podatkową 6. Jednocześnie dochód z jego głównego źródła dochodów będzie nadal opodatkowany zgodnie z jego pierwotnym progiem podatkowym.

Klasę podatkową 6 uważa się za klasę podatkową o największym obciążeniu podatkowym, ponieważ nie ma zwolnień w tej klasie podatkowej. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin powyżej 450 euro nie można ubiegać się o zasiłek podstawowy, zasiłek na dziecko ani ryczałt pracowniczy.

 

 

 

Żródło: steuerklassen. com