facebook icon

Od niedzieli 1 sierpnia obowiązują nowe zasady wjazdu do Niemiec. Przy wjeździe do Niemiec obowiązuje wymóg posiadania certyfikatu z negatywnym testem covid-19. Wyjątek dotyczy:

  • osób zaszczepionych 
  • pracowników przygranicznych
  • ozdrowieńców
  • kierowców zawodowych

Poniżej przygotowaliśmy certyfikat, który w razie kontroli, poświadczy twój status pracownika transportu. Jeżeli wyjechałeś z nami masz to załatwione. Jeżeli nie, to pobierz poniższy certyfikat i dla świętego spokoju możesz przedłożyć do podpisania swojemu pracodawcy w Niemczech.

Certyfikat:

O właściwy certyfikat może poprosić Cię,  policja federalna lub właściwy organ kontrolujący ruch transgraniczny do Niemiec.

Poniżej opisujemy jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do Niemiec. Po dyskusjach z ostatnich kilku dni, rząd federalny zadecydował w piątek 30 lipca o zaostrzeniu testu na wjazd do Niemiec. Już w niedzielę 1 sierpnia 2021 r. wszystkie osoby w wieku 12 lat i starsze przy wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec muszą przedstawić aktualne świadectwo kontroli, niezależnie od tego, gdzie i jaką drogą przyjeżdżają – chyba że zostały zaszczepione lub wyzdrowiały . Od 1 sierpnia każdy zobowiązany jest w razie kontroli do przedstawienia certyfikatu: zaszczepione, ozdrowieńca, przetestowania na covid-19 lub przedstawienie certyfikatu przynależność do odpowiedniej grupy zawodowej zwolnionej z testów. 

Równolegle z obowiązkowym testem zasady wjazdu zostaną uproszczone do tego stopnia, że ​​w przyszłości będą tylko dwie kategorie: obszary wysokiego ryzyka i obszary wariantów wirusów. W ten sposób pominięto kategorię „prostych” obszarów ryzyka. Według Federalnego Ministerstwa Zdrowia do obszarów wysokiego ryzyka powinny obowiązywać zasadniczo te same kryteria, co wcześniej w przypadku obszarów o wysokiej zachorowalności. Kraje i regiony, w których wykryto szczególnie niebezpieczne warianty wirusów, są nadal uważane za obszary wariantów wirusów. „Wszystkie niezaszczepione osoby wjeżdżające do Niemiec muszą w przyszłości zostać przebadane – niezależnie od tego, czy przylatują samolotem, samochodem czy pociągiem” – podsumował federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU). Oznacza to, że wszyscy imigranci albo przedstawiają dowody, że zostali zaszczepieni, albo że wyzdrowieli. Albo muszą być w stanie wykazać negatywny wynik testu, tutaj wystarczy szybki test. Może mieć maksymalnie 48 godzin w przypadku testów antygenowych i 72 godziny w przypadku testów PCR. Wchodząc z obszaru wariantu wirusa, osoby zaszczepione i rekonwalescencyjne muszą również przedstawić dowód przeprowadzenia testu (72-godzinny test PCR, test antygenu tutaj tylko 24 godziny). Test należy przeprowadzić przed wejściem. Jeśli w kraju podróży nie ma bezpłatnych testów, podróżni muszą sami ponieść koszty – tak jak dotychczas. Istnieją wyjątki od obowiązku przedstawiania dowodów w przypadku osób dojeżdżających za granicę, dojeżdżających za granicę oraz osób dojeżdżających w ciągu dnia. Muszą mieć tylko certyfikat testu, gdy wjeżdżają z obszaru wysokiego ryzyka, obszaru z wirusami lub drogą powietrzną. W przypadku niezaszczepionych i nieodzyskanych osób dojeżdżających do pracy za granicą świadectwo badania powinno być zatem wymagane tylko dwa razy w tygodniu, a nie przy każdym wjeździe. Te wyjątki od obowiązku dostarczenia dowodów mają zastosowanie również do osób, które „przebyły tylko przez obszar wysokiego ryzyka lub obszar z odmianą wirusa i nie miały tam międzylądowania” lub które tylko „wjeżdżały do ​​Republiki Federalnej Niemiec w celu przejazdu i wyjazdu Republiki Federalnej Niemiec tak szybko, jak to możliwe, aby przejść do zakończenia”. Przy wjeździe do Niemiec z powyższych obowiązków są zwolnieni kierowcy zawodowi. Zarówno z obowiązku rejestracji, jak i obowiązku kwarantanny„pod warunkiem przestrzegania odpowiednich koncepcji ochrony i higieny ”. O właściwy certyfikat może poprosić,  policja federalna lub właściwy organ kontrolujący ruch transgraniczny do Niemiec.