facebook icon

 

Firma LUKSMANN Łukasz Stroński realizuje projekt “Wdrożenie platformy automatyzującej i wspomagającej zarządzanie procesem rekrutacji w ramach usług pośrednictwa pracy oferowanych przez firmę Luksmann Łukasz Stroński”

Numer umowy: RPOP.02.01.02.16-0068/18-00

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie w firmie LUKSMANN Łukasz Stroński rozwiązania informatycznego, które doprowadzi do automatyzacji procesów zarządzania wewnętrznego w firmie, a także zautomatyzuje procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą a jej klientami.

Wartość projektu: 797 040,00 PLN

Wartość dofinansowania: 421 135,20 PLN