facebook icon

Niezależnie czy pracujesz w polskiej, czy niemieckiej firmie od 25 listopada jako kierowca musisz mieć certyfikat szczepienia w przypadku gdy masz rozładunek w Niemczech.

Jakie kary zapłaci przewoźnik, który podejmie rozładunek bez odpowiedniego certyfikatu kierowcy?

Co zrobić aby pracować bez szczepienia? Czytaj dalej…

Rada Federalna zatwierdziła nową ustawę o ochronie przed infekcjami (IfSG), uchwaloną dzień wcześniej przez niemiecki Bundestag. Dzięki nowelizacji jednolite ogólnokrajowe środki ochrony przed koronawirusem są będą obowiązywały  od dnia 25 listopada.

Nowe dodatkowe środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa

Polscy i Niemieccy Pracodawcy muszą przygotować się na zmiany. Wprowadzone zostaną nowe regulacje. Regulacja 3G (geimpft (zaszczepiony), genesen (ozdrowieniec) getestet (przetestowany) będzie obowiązywać w miejscu pracy oraz w autobusach i pociągach. W szpitalach, placówkach profilaktycznych i rehabilitacyjnych rozszerzany jest obowiązek badań dla pracowników i gości.

Wiele znanych środków ochronnych, takich jak wymagania dotyczące masek i przepisy dotyczące odległości, mogą być kontynuowane. W miarę możliwości pracownicy powinni również pracować z domu. Rozbudowywane są społeczne i ekonomiczne ekrany ochronne. O wprowadzeniu obostrzeń 3G nadal mogą decydować kraje związkowe w zależności od sytuacji infekcji, czyli każdy land może mieć inne wytyczne i przepisy. Wyklucza się jednak organizację godziny policyjnej, całkowitego zamknięcie sklepów, szkół, restauracji czy obiektów sportowych.

Pracodawca ma prawo wymagać od pracownika podania informacji, czy ma status ozdrowieńca lub czy jest zaszczepiony. Ponadto niektóre zakłady pracy mają możliwość zwolnienia niezaszczepionego pracownika, jeśli sytuacja w pracy tego wymaga lub istnieje ryzyko zachorowania większej ilości osób.

Osoby niezaszczepione będą musiały wykonywać regularnie testy, aby móc wykonywać swoją pracę. Koszty testów ponosi pracownik.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 25.11.2021 do 19 marca 2022 r. Możliwe jest przedłużenie o trzy miesiące.

Co zasada 3G w miejscu pracy oznacza dla kierowców ciężarówek?

BGL stara się wyjaśnić tę kwestię wraz ze swoimi regionalnymi stowarzyszeniami. rzecznik prasowy zarządu BGL prof. dr hab. Dirk Engelhardt przedstawia krótko swoje spojrzenie: „Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie miejsc pracy, pojazdy takie jak ciężarówki nie są uważane za miejsca pracy. W przypadku kierowców ciężarówek, którzy podczas pracy nie mają kontaktu z osobami trzecimi, dowód  szczepienia wedle zasady 3G nie jest wymagany. Jednak jak tylko nastąpi kontakt z osobami trzecimi (np. przy załadunku/rozładunku, tankowaniu), certyfikat 3G nadal powinien być wymagany. Należy również przyjąć, że takie regulacje obejmują przepisy obowiązujące w punktach załadunku/rozładunku.

We współpracy ze swoimi regionalnymi stowarzyszeniami, BGL bada obecnie możliwość testowania mobilnego dla kierowców w punktach rozładunkowych, aby ułatwić logistykę po przyjęciu nowych regulacji.  Niezależnie od tego, kierowcy ciężarówek mogą również przeprowadzić test w obecności odpowiednio przeszkolonej osoby w danej firmie, którego wynik potwierdza osoba przeszkolona.

Dla osób niezaszczepionych posiadamy specjalny zestaw ofert, gdzie pracodawca nie wymaga certyfikatu szczepień.

Zadzwoń  +48 500800870

KLIKNIJ

 

Żródła:

Bundesregierung. de

 

Tagesschau. de

Verkehrsrundschau. de