Kierowca C+E BDF oś skrętna Norymberga Ref. 489
Kierowca C Solówka Poczdam Ref.126
Kierowca C+E Przyczepa Tandem Stuttgart Ref. 268
Kierowca C+E BDF z osią skrętną 2/2 Ref.118