Kindergeld w Niemczech: Wsparcie dla rodzin na drodze do lepszego jutra! 


W Niemczech jednym z kluczowych aspektów społecznej polityki rodzinnej jest Kindergeld, czyli zasiłek na dziecko. Jest to powszechna forma wsparcia finansowego udzielanego rodzinom w celu pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Kindergeld odgrywa istotną rolę w poprawie warunków życia rodziców oraz w zapewnieniu dzieciom lepszych perspektyw na przyszłość. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu programowi i jego korzyściom.

Kindergeld jest jednym z najstarszych i najważniejszych programów wsparcia finansowego dla rodzin w Niemczech. Pierwsze świadczenia w formie dodatków na dziecko wprowadzono już w 1954 roku. Od tego czasu program ewoluował i obecnie jest jednym z najbardziej kompleksowych systemów tego rodzaju w Europie.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

Świadczenie to jest dostępne dla rodzin zamieszkujących w Niemczech lub mających tam stałe miejsce zamieszkania. Rodzice biologiczni, rodzice adopcyjni oraz opiekunowie prawni mogą składać wnioski o Kindergeld. Niezależnie od narodowości, jeżeli rodzina spełnia określone kryteria, ma prawo do otrzymywania tego wsparcia.

Wysokość Kindergeldu w 2023 roku wynosi 250€ miesięcznie na każde dziecko. 

Kindergeld przyznawany jest osobom pracującym w Niemczech i jednocześnie posiadających dzieci do lat 18 oraz dzieci uczące się do 25 roku życia na terenie Unii Europejskiej. Co ważne, jest też możliwość przyznania zasiłku rodzinnego na dzieci starsze niż 18 lat i nie uczące się, ale tylko jeśli są w trakcie poszukiwania oferty pracy za granicą (maks. 21 lat) oraz na dzieci, które mają 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy. 

Istotną informacją dla Kierowców C+E, jest fakt, że dzieci nie muszą być zameldowane w Niemczech. Ponadto, mogą zarabiać bez ograniczeń, ponieważ nie ma ustalonego limitu zarobków, od których nie jest przyznawany Kindergeld. 

Co zrobić, aby otrzymać Kindergeld? 

By możliwe było pobieranie świadczenia przez Kierowców C+E należy złożyć wniosek do Familienkasse oraz posiadać numer identyfikacyjny tzw. Steuerliche Identifikationsnummer, który nadawany jest w momencie zameldowania na terenie Niemiec lub podczas pierwszego rozliczenia podatku. W związku z tym każdy pracownik rozpoczynające pracę w Niemczech i ubiegający się o Kindergeld musi wykazać, że przepracował minimum 6 miesięcy na terenie Niemiec i ukazać zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech. Rozpoczynając pracę na niemieckiej umowie za pośrednictwem Luksmanna już od pierwszego dnia naliczaja Ci się składki na świadczenie. W związku z tym, nawet kiedy przetworzenie Twojego wniosku zajmie trochę czasu (nawet do 6 miesięcy) to pieniądze zostaną Ci wypłacone za okres od pierwszego dnia zatrudnienia.  

Posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego jest niezmiennym warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego. Każdy wnioskodawca musi rozliczać się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt) i udowodnić to przedkładając meldunek, umowę najmu mieszkania, czy  w przypadku braku zameldowania  decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid) wystawianej przez Urząd Skarbowy (Finanzamt). 

Każda osoba zatrudniona w Niemczech przez dłuższy okres czasu ma obowiązek przedłożyć ostatnie niemieckie decyzje podatkowe, tzw. Einkommensteuerbescheid oraz zaświadczenie podatkowe  Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech muszą złożyć kopię wpisu do rejestru handlowego, tzw. Gewerberegister.

Co kryje się pod pojęciem nieograniczony obowiązek podatkowy? Jest to status podatkowy, który można uzyskać, gdy w danym roku przebywa się na terenie Niemczech lub przepracuje się 183 dni lub dochód w Polsce nie przekracza więcej nić 4002 € lub 90 % dochodów zostało uzyskanych w Niemczech.

Kierowcy zawodowi należą do uprzywilejowanej grupy ludzi, którzy pomimo braku możliwości stałego pobytu, mogą ubiegać się o Kindergeld. Mimo wszystko, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii, które ułatwią i przyspieszą proces ubiegania się o zasiłek:

tymczasowe zameldowanie w Niemczech

wstrzymanie się z wnioskiem o zasiłek rodzinny do momentu rozliczenia pierwszego podatku w Niemczech

dokumenty od pracodawcy poświadczające pobyt na terenie Niemiec powyżej 183 dni

Biorąc pod uwagę powyższe, każdy kierowca może być pewny, że jego wniosek nie zostanie odrzucony i pracując na niemieckiej umowie będzie mógł pobierać Kindergeld! 😊 

Kindergeld ma na celu wspieranie rodzin w pokrywaniu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci. Wpłynięcie dodatkowej gotówki może pomóc rodzicom w sprostaniu codziennym wydatkom, takim jak żywność, odzież, opłaty za opiekę nad dziećmi, edukację czy inne potrzeby. Świadczenie to może również stanowić wsparcie w trudniejszych okresach, takich jak utrata pracy jednego z rodziców.

Biorąc pod uwagę szereg świadczeń socjalnych przysługujących osobom pracującym na niemieckiej umowie o pracę, nie ma wątpliwości, że są to warunki bardzo korzystne dla pracownika. Wobec tego, nie zwlekaj i wybierz jedną z ofert pracy oferowaną przez Luksmann. Nie pożałujesz 😊