Zwrot podatku w Niemczech-wszystko co musisz wiedzieć

Wiele osób, które dopiero zaczyna swoją przygodę z pracą w Niemczech, interesuje kwestia zwrotu podatku. W tym krótkim artykule dowiesz się najważniejszych informacji z nim związanych.


O zwrot podatku z Niemiec może ubiegać się każdy, kto pracował w Niemczech i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Bardzo ważną informacją jest to, że możliwym jest rozliczenie się 4 lata wstecz! Czyli w 2022 roku, można się rozliczyć jeszcze z 2018 roku! Obowiązek rozliczenia się z podatku w Niemczech mają osoby, które spełniają poniższe kryteria:

➡️Podatnik z nadanym Steurnummerem

➡️Podatnik ma przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową

➡️W przypadku otrzymania wezwania

➡️Emeryci i renciści

➡️Przychód uzyskany z większej ilości stosunków pracy, tzn. praca u więcej niż jednego pracodawcy

➡️Osoby pobierające świadczenia socjalne w Niemczech (poza Kindergedem) np. bezrobotne lub chorobowe

Aby móc złożyć zeznanie o zwrot nadpłaconego podatku należy przedstawić poniższe dokumenty:

➡️Wypełniony formularz 

➡️Lohnsteurerkarte lub Lohnsteuerbescheinigung -karta podatkowa wystawiana przez pracodawcę. 

⬇️zobacz wzór ⬇️


➡️EU/EOG- zaświadczenie, które musi być podbite przez polski US- informacja o dochodach osiągniętych w danym roku podatkowym w kraju zamieszkania, którą należy przedłożyć w niemieckim urzędzie skarbowym

➡️Kopia dowodu osobistego

➡️Kopia dokumentu z nadaniem Steuernummer


   ‼️Warto pamiętać, że istnieją dwa rodzaje rozliczenia. Mianowicie rozliczenie indywidualne oraz wspólne.

🟡Rozliczenie indywidualne- podatnik stanu wolnego (kawaler, panna, wdowiec, rozwodnik lub osoba będąca w związku, ale która nie spełnia kryteriów do rozliczenia wspólnego)

🟡Rozliczenie wspólne- wówczas uwzględnia się dochody małżonka w rozliczeniu. Takie rozliczenie przysługuje podatnikowi, który nabył nieograniczony obowiązek podatkowy- czyli ma adres zameldowania w Niemczech lub przebywa/pracuje tam więcej niż 183 dni w roku. Co istotne, współmałżonek nie musi mieć zameldowania w Niemczech.


Terminy rozliczenia: Termin składania deklaracji dla osób mających obowiązek rozliczenia się do 31 lipca roku następującego po roku pracy.

UWAGA‼️ Jeżeli nie dotrzyma się terminu urząd ma prawo nałożyć karę!!!

Czas oczekiwania: 3-6 miesięcy, to termin umowny, urząd nie ma limitu czasowego na rozpatrzenie złożonej deklaracji. 

Kara za niezłożenie deklaracji: minimum 25€ za każdy rozpoczęty miesiąc w opóźnieniu złożenia zeznania podatkowego. 

Ulgi przy rozliczeniu z niemieckim UP:

Ø Dojazdy do pracy

Ø Podwójne gospodarstwo domowe- przysługuje, kiedy w związku z sytuacją zawodową podatnik ponosi koszty zamieszkania w Niemczech i w Polsce, podróżują między krajami

Ø Odliczenie odzieży roboczej, kursów pracowniczych

Ø Ulga na małżonkę

Ø Dojazdy do pracy- kiedy odległość między firmą, a miejscem zamieszkania wynosiła więcej niż 20 km.

WAŻNE‼️ Wszystkie koszty, które chcemy odliczyć muszą przekraczać kwotę 1000€.

 

Wybierając ofertę pracy jako kierowca C+E w Niemczech z Luksmanna możesz liczyć na wsparcie przy załatwianiu formalności.

Oferujemy nie tylko solidne zatrudnienie w niemieckiej firmie transportowych na atrakcyjnych warunkach, ale także szeroki wachlarz informacji na temat spraw formalnych w Niemczech.

Potrzebujesz wsparcia przy rozliczeniu podatku w Niemczech? Pomożemy! Współpracujemy z firmą, która zajmuje się załatwieniem tego typu spraw. Niżej znajdziesz dane kontaktowe. Mało tego, na hasło Luksmann uzyskasz zniżkę 10% !!!

ALL TAX Zwrot Podatku 

kontakt: podatek@alltax.pl, tel. 505 148 600 

Szukasz czegoś w Niemczech i chcesz być dobrze poinformowany o tym co Ci przysługuje?

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Wybierz LUKSMANN