Rozliczenie miesięczne w Niemczech

Lohnabrechnung
Każdy Kierowca C+E otrzymuje Lohnabrechnung, które jest niczym innym niż miesięcznym rozliczeniem Twojej wypłaty, które jest bardzo ważnym dokumentem. Pełni on rolę dowodową świadczącą o Twoich dochodach z niemieckiej umowy o pracę. W sytuacji, kiedy dojdzie do kontroli z Urzędu Skarbowego to właśnie rozliczenie staje się Twoją „podkładką” i informacją ile zarabiasz jako kierowca w Niemczech. 

W związku z tym, że nie każdy jest orłem z niemieckiego i rozumie urzędowe kruczki przed Tobą krótka instrukcja na temat tego, w jaki sposób należy odczytywać miesięczne rozliczenie wypłaty i też do czego właściwie jest to potrzebne.

Rozliczenie jest niezbędne do obliczenia podatku dochodowego. Formularz pokazuje kwotę wynagrodzenia brutto i netto, biorąc pod uwagę wszystkie miesięczne potrącenia od wypłaty, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne (emerytury, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie zdrowotne), podatek dochodowy, dodatek solidarnościowy, podatek kościelny. 

Najważniejszą informacją dla każdego Kierowcy w zestawieniu wynagrodzeń jest bez wątpienia kwota wypłacona mu na koniec miesiąca czyli wynagrodzenie netto. To, co Kierowcom pozostaje po wynagrodzeniu brutto, zależy przede wszystkim od kwoty miesięcznych potrąceń. Podatki to zazwyczaj około 22 procent wypłaty brutto, a ubezpieczenia społeczne to około 19 procent wypłaty brutto.

Pewnie zastanawiasz się, na co właściwie odciągane są składki z Twojego wynagrodzenia. Wobec tego zapoznaj się z nimi.

RODZAJE PODATKÓW

Lohnsteuer podatek dochodowy, wysokość zależy od klasy podatkowej, do której należysz 

Kirchensteuer – podatek kościelny, wynosi około 8% - 9% od wynagrodzenia brutto

Solidaritätszuschlag - dodatek solidarnościowy, wynosi 5,5% od wynagrodzenia brutto

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Krankenversicherung - składka na ubezpieczenie chorobowe, wynosi około 14,6% od wynagrodzenia brutto

Rentenversicherung - składka na ubezpieczenie emerytalne, wynosi około 18,6% od wynagrodzenia brutto

Arbeitslosenversicherung - ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, wynosi około  3% od wynagrodzenia brutto

Pflegeversicherung – ubezpieczenie pielęgnacyjne, wynosi około 3% od wynagrodzenia brutto. 


Niżej znajdziesz mini słowniczek z wyjaśnieniem wszystkich skrótów i ich znaczeń, które występują w formularzu rozliczeniowym.  Przykładowy wzór rozliczenia umieściliśmy pod słowniczkiem😊 Spróbuj odczytać 😊 

Arbeitgeber – pracodawca (nazwa i adres)

Monat lub Abrechnungs Monat – miesiąc (rozliczenia)

Jahr – rok (rozliczenia)

Abr. Datum – Abrechnungs Datum – data (wykonania) rozliczenia

Pers.Nr – Personal Nummer – numer pracownika, informacja wewnętrzna dla pracodawcy

St.Kl – Steuer Klasse – klasa podatkowa

Krankenkasse – kasa chorych – nazwa kasy chorych, w której ma się ubezpieczenie

Kinder-zahl lub Kind – ilość dzieci 

Versicherungs-Nr lub SV-Nr lub Renten-Vers.-Nr – Rentenversicherungnummer – numer ubezpieczenia zdrowotnego (przyznawany raz do końca życia)

Steuer-ID – numer podatkowy (przyznawany raz do końca życia)

Freibetrag monatlich lub mtl. Freib – miesięczna kwota wolna od podatku

Tätigkeit lub Tätigkeits Schlussel – kod/numer wykonywanej czynności

Resturlaub Vorj. – Resturlaub Vorigesjahr – urlop z zeszłego roku

Anspr. lfd. Jahr – Anspruch lafende Jahr – tutaj chodzi o całkowitą ilość dni urlopu

gen. im lfd. Mt – genommen im laufende Monat – wzięty urlop w bieżącym miesiącu

gen. im lfd. Jahr – genommen im laufende Jahr – wzięty urlop w bieżącym roku

Resturlaub – pozostały urlop

Kr. Tage – Krank Tage – dni spędzone na chorobowym

Eintritt/ Eintrittsdatum – data rozpoczęcia pracy/zatrudnienia

Austritt/ Austrittsdatum – data zakończenia pracy/zwolnienia

Geburtsdatum – data urodzenia

AZK aktuell – aktualna ilość godzin na Zeitkoncie 

AZK vormonat – ilość godzin na Zeitkoncie w poprzednim miesiącu

Bank – dane konta, na które przesyłana jest wypłata

Festlohn – stała płaca

Nachtzuschlag/ Nachtzulage – dodatek nocny

Überstundezuchlag/ Überstundenzulage – dodatek za nadgodziny

Feiertagzuschlag- dodatek za pracę w dni świąteczne

Gesamtstunden/ Arbeitslohn/Std- godziny łącznie (godziny pracy)

Anzahl/ Menge – ilość

Wert – wartość (np. wysokość stawki godzinowej)

Betrag netto/brutto – kwota netto/brutto

Steuerpfl. – Steuerpflicht – podlegające obowiązkowi opodatkowania

Ges. Brutto/Netto – gesamt Brutto/Netto – łącznie Brutto/Netto

Abzüge – potrącenia

LSt/ Lohnsteuer – podatek dochodowy

KiSt/ Kirchensteuer – podatek kościelny

SoliZ/ Solidaritäts-Zuschlag – dodatek solidarnościowy

KV/ Krankenversicherung – składka na ubezpieczenie chorobowe

RV/ Rentenversicherung – składka na ubezpieczenie emerytalne

AV/ ArbLosVers/ Arbeitlosenversicherung – ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Steuerfrei – wolne od podatku

Netto-  Bruttolohn – wypłata netto/brutto

Netto Verdienst – zarobki podane w netto

Pamiętaj, że jeśli wybrałeś nasze usługi, kiedy poszukiwałeś pracy jako Kierowca C+E, nie musisz sam radzić sobie z odczytaniem rozliczenia miesięcznego. W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim opiekunem dojazdu, który udzieli Ci niezbędnych informacji i pomocy przy odczytaniu Lohnabrehnung. Jak widzisz, wyjeżdzając z Luksmannem możesz liczyć na wsparcie nie tylko podczas rekrutacji, ale także po jej zakończeniu,  już w trakcie pracy. 


Wybierz nas 😊 

tel. 500 800 870

rekrutacja@luksmann.pl