Kindergeld w Niemczech


Kierowco C+E, decydując się na ofertę pracy na niemieckiej umowie  przysługuje Ci szereg świadczeń socjalnych. Jednym z nich jest Kindergeld. 

Co to? Komu przysługuje? Jak go uzyskać? Jak wygląda zależność pomiędzy polskim 500+, a niemieckim zasiłkiem Kindergled? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej 😊 

Kindergled co to takiego?

Kindergeld to nic innego jak zasiłek rodzinny, który wystawiany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkassse). Kierowcy C+E, którzy zatrudnieni są na niemieckiej umowie i są jednocześnie rodzicami ubezpieczonymi w Polsce, ale pracującymi w Niemczech mają prawo do ubiegania się o tego rodzaju świadczenie. 

Kindergeld przyznawany jest osobom pracującym w Niemczech i jednocześnie posiadających dzieci do lat 18 oraz dzieci uczące się do 25 roku życia na terenie Unii Europejskiej. Co ważne, jest też możliwość przyznania zasiłku rodzinnego na dzieci starsze niż 18 lat i nie uczące się, ale tylko jeśli są w trakcie poszukiwania oferty pracy za granicą (maks. 21 lat) oraz na dzieci, które mają 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy. 

Istotną informacją dla Kierowców C+E, jest fakt, że dzieci nie muszą być zameldowane w Niemczech. Ponadto, mogą zarabiać bez ograniczeń, ponieważ nie ma ustalonego limitu zarobków, od których nie jest przyznawany Kindergeld. 

Co zrobić, aby otrzymać Kindergeld? 

By możliwe było pobieranie świadczenia przez Kierowców C+E należy złożyć wniosek do Familienkasse oraz posiadać numer identyfikacyjny tzw. Steuerliche Identifikationsnummer, który nadawany jest w momencie zameldowania na terenie Niemiec lub podczas pierwszego rozliczenia podatku. W związku z tym każdy pracownik rozpoczynające pracę w Niemczech i ubiegający się o Kindergeld musi wykazać, że przepracował minimum 6 miesięcy na terenie Niemiec i ukazać zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech. Rozpoczynając pracę na niemieckiej umowie za pośrednictwem Luksmanna już od pierwszego dnia naliczaja Ci się składki na świadczenie. W związku z tym, nawet kiedy przetworzenie Twojego wniosku zajmie trochę czasu (nawet do 6 miesięcy) to pieniądze zostaną Ci wypłacone za okres od pierwszego dnia zatrudnienia.  

Posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego jest niezmiennym warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego. Każdy wnioskodawca musi rozliczać się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt) i udowodnić to przedkładając meldunek, umowę najmu mieszkania, czy  w przypadku braku zameldowania  decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid) wystawianej przez Urząd Skarbowy (Finanzamt). 

Każda osoba zatrudniona w Niemczech przez dłuższy okres czasu ma obowiązek przedłożyć ostatnie niemieckie decyzje podatkowe, tzw. Einkommensteuerbescheid oraz zaświadczenie podatkowe  Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech muszą złożyć kopię wpisu do rejestru handlowego, tzw. Gewerberegister.

Co kryje się pod pojęciem nieograniczony obowiązek podatkowy? Jest to status podatkowy, który można uzyskać, gdy w danym roku przebywa się na terenie Niemczech lub przepracuje się 183 dni lub dochód w Polsce nie przekracza więcej nić 4002 € lub 90 % dochodów zostało uzyskanych w Niemczech.

Kierowcy zawodowi należą do uprzywilejowanej grupy ludzi, którzy pomimo braku możliwości stałego pobytu, mogą ubiegać się o Kindergeld. Mimo wszystko, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii, które ułatwią i przyspieszą proces ubiegania się o zasiłek:

  • tymczasowe zameldowanie w Niemczech

  • wstrzymanie się z wnioskiem o zasiłek rodzinny do momentu rozliczenia pierwszego podatku w Niemczech

  • dokumenty od pracodawcy poświadczające pobyt na terenie Niemiec powyżej 183 dni

Biorąc pod uwagę powyższe, każdy kierowca może być pewny, że jego wniosek nie zostanie odrzucony i pracując na niemieckiej umowie będzie mógł pobierać Kindergeld! 😊 

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Pewnie teraz zastanawiasz się, co zrobić, by móc pobierać świadczenie Kindergeld w Niemczech? Jakie dokumenty musisz posiadać?

Niżej znajdziesz kompendium wiedzy na ten temat. Zapoznaj się, skompletuj niezbędne dane i złóż wniosek.

Jeszcze w 2022 roku Kindergeld na pierwsze dziecko wynosiło 219€ miesięcznie, na drugie 219€, na trzecie 225€, na 4 i więcej 250€ netto.

!WAŻNE!  Od 1 stycznia 2023 nastąpiła zmiana kwoty przyznawana w ramach Kindergeldu. Aktualnie wynosi 250€ miesięcznie NA KAŻDE DZIECKO. 

Warto pamiętać, że jeden z poniższych warunków musi zostać spełniony, by uzyskać zasiłek Kindergeld:

➡️Zameldowanie w Niemczech,

➡️Posiadanie numeru identyfikacyjnego,

➡️Przepracowanie 6 miesięcy.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia Kindergeld?

➡️Kopia dokumentu nadania nr identyfikacyjnego na terenie Niemiec- BARDZO WAŻNE

➡️Decyzja z urzędu wojewódzkiego o odmowie lub przyznaniu zasiłku rodzinnego w Polsce- przetłumaczone na język niemiecki

➡️Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech

➡️Zaświadczenie dotyczące składu rodziny-podpisane przez USC lub Biuro Ewidencji Ludności

➡️Lohnsteuerbecheinigung-roczne dokumenty o dochodach od pracodawcy za okres wnioskowania

➡️Abrechnung-kopie miesięcznych odcinków z wypłat za pracę w Niemczech z trzech ostatnich miesięcy

➡️Steuerbescheid- niemieckie decyzje podatkowe za okres wnioskowania

➡️Akt urodzenia dziecka/dzieci (oryginały)

➡️Akt małżeństwa na druku EU(oryginały)

Kindergeld a polskie świadczenie 500+?

Od 1 lipca 2019 w Polsce można składać dokumenty o  500 plus na dziecko do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny. W związku z tym, każdy kto otrzymuje Kindergeld, a komu teoretycznie przysługuje świadczenie 500+ w Polsce ma obniżone świadczenie niemieckie o około 120€. Te osoby, które mogą złożyć wniosek o 500 plus w Polsce muszą o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie wniosku w Polsce skutkuje tym samym, czyli automatycznym obniżeniem świadczenia Kindergeld o wspomniane wcześniej 120€. 


Kindergled, a Luksmann?

Decydując się na zatrudnienie za pośrednictwem Luksmana otrzymujesz umowę bezpośrednio z niemieckim pracodawcą i na niemieckich warunkach. W związku z tym przysługują Ci wszystkie świadczenia socjalne. Jak wiadomo, Niemcy uchodzą za kraj socjalny, co rzutuje na ogromną liczbę różnego rodzaju świadczeń. Jednym z popularniejszych jest opisany wyżej Kindergeld, który może dodatkowo zasilać Twój budżet. Źródło:

https://lohnsteuer.pl/ile-wynosi-zasilek-kindergeld-i-w-jaki-sposob-jest-wyplacany

https://dojczland.info/kindergeld-niemcy/