Urząd skarbowy zwróci Ci koszty dojazdów do pracy!

 


Jeśli jesteś Polakiem zatrudnionym w Niemczech i otrzymałeś niemiecki PIT (Lohnsteuerbescheinigung) od swojego pracodawcy, prawdopodobnie zastanawiasz się, jak możesz uzyskać zwrot podatku i jakie ulgi podatkowe mogą Ci przysługiwać. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak wykorzystać dostępne korzyści podatkowe i jak odpowiednio przygotować się do rozliczenia w Niemczech.

Dojazdy do Polski - Czy Możesz Skorzystać z Ulgi?

Prawie każdy Polak pracujący w Niemczech regularnie podróżuje do Polski. Często te podróże są kosztowne, a pytanie, czy można odliczyć koszty związane z dojazdami, jest dość powszechne. Jeśli pracodawca finansuje te podróże, musi wykazać je na niemieckiej karcie podatkowej (Lohnsteuerbescheinigung) lub w oddzielnym zaświadczeniu. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że koszty te muszą zostać zgłoszone do niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt).

Podatnik może skorzystać z ulgi na dojazdy tylko wtedy, gdy udokumentuje, że ponosił wyższe koszty niż te, które wykazał pracodawca.

Jak Udokumentować Koszty Dojazdów do Polski?

Aby udokumentować koszty związane z podróżami do Polski, ważne jest dostarczenie odpowiednich dowodów. W przypadku transportu publicznego (autokary, samoloty, itp.), należy zachować imienne bilety, rachunki lub faktury zawierające datę i kwotę wydatku.

Jeśli chodzi o podróżowanie prywatnym samochodem, konieczne jest dostarczenie kopii dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Istotne jest także udokumentowanie stanu licznika pojazdu zarówno przed wyjazdem do Niemiec, jak i po powrocie. Warto mieć na uwadze, że najlepszym dowodem w tej kwestii są poświadczenia związane z regularnymi badaniami technicznymi pojazdu w stacjach diagnostycznych, indywidualne faktury za naprawy zawierające informacje o stanie licznika oraz prowadzona książka serwisowa pojazdu.

Dodatkowo, zbieranie paragonów za paliwo oraz opłaty za przejazdy autostradą stanowi istotne dokumenty potwierdzające podróże i może być przydatne przy tworzeniu listy przejazdów, którą należy przedstawić niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu (Finanzamt). Wysokość odliczenia zależy od odległości między miejscem zamieszkania w Niemczech a miejscem zamieszkania na terenie Polski. Za każdy kilometr przebyty w podróży można odliczyć €0.38, niezależnie od środka transportu (samochód, pociąg). Maksymalny limit odliczenia na dojazdy do pracy wynosi €4,500 rocznie.

Podwójne Gospodarstwo Domowe - Klucz do Ulgi

Niemiecki urząd podatkowy bierze pod uwagę istnienie "podwójnego gospodarstwa domowego" w kontekście przyznawania ulgi na dojazdy do Polski. To oznacza, że podatnik musi ponosić koszty utrzymania gospodarstwa domowego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech w okresie, który jest przedmiotem rozliczenia podatkowego. Istnieją jednak przypadki, gdzie urząd może podważyć to uznanie, szczególnie w przypadku osób stanu wolnego, które według urzędników wykazują większe zainteresowanie życiem na terenie Niemiec niż w Polsce.

Wspólne Rozliczenie z Małżonkiem - Zwiększenie Kwoty Wolnej od Podatku

Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych w Niemczech jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. Pozwala to podatnikowi zwiększyć kwotę wolną od podatku z 9000 EUR (w przypadku rozliczenia indywidualnego) do 18.000 EUR (w przypadku rozliczenia wspólnego).

Aby skorzystać z tej ulgi, podatnik musi przepracować co najmniej 183 dni w Niemczech w danym roku podatkowym. Ponadto, musi prowadzić wspólne gospodarstwo domowe z małżonkiem i dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.

Nie każdy podatnik pracujący w Niemczech ma możliwość odliczenia kosztów zamieszkania w swojej niemieckiej deklaracji podatkowej. By móc skorzystać z tej ulgi, konieczne jest prowadzenie tzw. podwójnego gospodarstwa domowego.

Jeśli koszty zakwaterowania są finansowane przez firmę, to pracodawca powinien uwzględnić ich wysokość na dokumencie rozliczeniowym, czyli Lohnsteuerbescheinigung, lub na oddzielnym zaświadczeniu, a także zgłosić je do niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt). W takiej sytuacji, analogicznie do przypadków wcześniej omówionych kosztów podróży do Polski, będziesz mógł odliczyć te koszty, o ile udowodnisz, że poniosłeś je w kwocie wyższej niż pracodawca je zadeklarował.

Jakie dokumenty będą niezbędne do odliczenia kosztów zamieszkania w Niemczech?

Jeśli spełniasz wymagania opisane powyżej, możesz odliczyć koszty zakwaterowania w Niemczech. Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów, które pomogą w dokładnym udokumentowaniu tych wydatków:

Dla osób wynajmujących mieszkanie lub pokój:

·       Umowa najmu (tzw. Mietvertrag)

·       Imienne rachunki lub faktury (lub wyciągi bankowe)

·       Imienne rachunki lub faktury za hotele, pensjonaty lub noclegi

·       Zaświadczenie o kosztach zakwaterowania w Niemczech

·       Comiesięczne paski płacowe (tzw. Abrechnung) z wykazanymi potrąceniami za zakwaterowanie

Dla osób korzystających z zakwaterowania udostępnionego przez pracodawcę:

·       Comiesięczne paski płacowe (tzw. Abrechnung) z wykazanymi potrąceniami za zakwaterowanie

Dodatkowo, na terenie Niemiec, podobnie jak w Polsce, masz możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku Polski, standardowo do odliczenia pozostają składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których kwoty są wykazane w corocznie wystawianym przez polskiego pracodawcę dokumencie rozliczeniowym PIT-11.

W Niemczech, z kolei, składki na ubezpieczenie społeczne można odliczyć tylko od dochodu, zmniejszając w ten sposób jego podstawę opodatkowania. Składki te obejmują:

·       Rentenversicherung (składki emerytalne i rentowe)

·       Krankenversicherung (składki chorobowe i zdrowotne)

Dokumenty na podstawie których odliczysz składki na ubezpieczenie w niemieckim rozliczeniu - zatrudnienie na warunkach polskich:

Jeśli pracujesz w Niemczech na warunkach polskich, oddelegowany przez polską firmę, która opłaca wszystkie twoje składki do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), będziesz potrzebował specjalnego zaświadczenia od swojego polskiego pracodawcy. To zaświadczenie powinno wykazywać wysokość wszystkich odprowadzonych składek do ZUS za okres twojej pracy w Niemczech. Należy także pamiętać, że to zaświadczenie musi być wystawione w języku niemieckim, aby niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt) mógł łatwo zweryfikować wszystkie informacje.

Jeśli pracujesz na warunkach niemieckich, gdzie wszystkie składki są odprowadzane do Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego (Deutsche Rentenversicherung), niemiecki pracodawca powinien dostarczyć ci kartę podatkową, czyli Lohnsteuerbescheinigung, na której znajdziesz wykaz wszystkich odprowadzonych składek.

Dodatkowe składki do ubezpieczenia w niemieckim rozliczeniu:

Jeśli na terenie Niemiec, oprócz podstawowych składek, które odprowadza niemiecki pracodawca, płacisz dodatkowe składki na ubezpieczenie, także możesz odliczyć je w swoim rocznym rozliczeniu. W tym przypadku będziesz potrzebował zaświadczenia z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej, które wykaże dokładną kwotę, którą uiściłeś na rzecz dodatkowego ubezpieczenia.

W Niemczech, aby uprościć proces rozliczeń podatkowych, wprowadzono zryczałtowaną ulgę na wydatki związane z dochodami w wysokości 1 230 euro od roku podatkowego 2023. Oznacza to, że w trakcie obliczania podatku państwo automatycznie odlicza 1 230 euro od rocznego dochodu, nawet jeśli nie złożyłeś deklaracji ani nie poniosłeś żadnych kosztów (stan na styczeń 2023 roku).

Dlatego warto rozważyć złożenie zeznania podatkowego w celu uzyskania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do pracy tylko wtedy, gdy obliczona kwota przekracza 1 230 euro. Taka sytuacja ma miejsce, gdy Twoja trasa do pracy wynosi około 19 kilometrów i pracujesz przez 225 dni roboczych w roku.

Oczywiście, jeśli masz inne związane z dochodami koszty, które mogą być odliczone, kwota 1 230 euro zostanie osiągnięta wcześniej. W takim przypadku warto uwzględnić te koszty w swoim zeznaniu podatkowym, włączając ulgę na dojazdy do pracy.

Podsumowując, w tym artykule omówiono, jak możesz zwiększyć swoje zwroty podatku, będąc zatrudnionym w Niemczech. Dla wielu Polaków pracujących za zachodnią granicą, otrzymywanie niemieckiego PIT (Lohnsteuerbescheinigung) od pracodawcy stwarza pytanie, jakie ulgi podatkowe można wykorzystać i jak się do tego odpowiednio przygotować.

-----------------

Potrzebujesz wsparcia przy rozliczeniu podatku w Niemczech? Pomożemy! Współpracujemy z firmą, która zajmuje się załatwieniem tego typu spraw. Niżej znajdziesz dane kontaktowe. Mało tego, na hasło Luksmann uzyskasz zniżkę 10% !!!

ALL TAX Zwrot Podatku 

kontakt: podatek@alltax.pl, tel. 505 148 600 

Szukasz czegoś w Niemczech i chcesz być dobrze poinformowany o tym co Ci przysługuje?


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Wybierz LUKSMANN


Żródło:

www.zwrot-podatkow.pl

https://dojczland.info/jak-odliczyc-w-niemczech-od-podatku-koszty-dojazdu-do-pracy/

https://www.biznesradar.pl/a/114616,jak-odliczyc-koszty-dojazdu-do-pracy-w-niemczech

https://taxando.de/pl/dodatek-odleglosciowy-a-zeznanie-podatkowe-w-niemczech/