Mieszanie w tacho- konsekwencje dla kierowców!

Ukraińscy i polscy kierowcy ciężarówek zostali przyłapani na wprowadzaniu swojego czasu pracy na karty innych osób. Naruszenia te zostały zauważone przez inspektorów służb drogowych Małopolski i Wielkopolski.

Małopolski Patrol Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) zatrzymał ukraiński samochód ciężarowy niedaleko przejścia granicznego Chyżne, przewożący ładunek z Polski do Ukrainy. Inspektorzy sprawdzili między innymi godziny pracy kierowcy. Podczas analizy danych z cyfrowego tachografu, przedstawionych dokumentów i rozmowy z kierowcą stwierdzili, że kierowca 2 stycznia zarejestrował swoje czynności na karcie należącej do innej osoby.


Kontrola zakończyła się skonfiskowaniem karty drugiego kierowcy i nałożeniem na sprawcę grzywny w wysokości 2000 złotych. Ocaliło go tylko to, że używał dwóch kart w tachografie, przekraczając już obowiązujący czas jazdy w ciągu dnia. To zapobiegło mu utraceniu prawa jazdy na trzy kolejne miesiące. Również przeciwko ukraińskiemu przewoźnikowi wszczęto postępowanie administracyjne, a w ramach bieżących kontroli wpłacono kaucję w wysokości 3000 złotych na ewentualną grzywnę. W przeciwnym razie ciężarówka zostałaby przekierowana na wyznaczone strzeżone miejsce parkingowe.

Tego samego dnia inspektorzy ITD Zachodniopomorskiego zatrzymali polski samochód ciężarowy w Sławnie. Podczas kontroli stwierdzono, że kierowca używał karty wystawionej na inną osobę w tachografie. Rejestrował swoje godziny pracy, pokonaną trasę i prędkość pojazdu na koncie innej osoby. Ponadto kierowca naruszał czas pracy i odpoczynku, nie wprowadzał ręcznie danych na karcie kontrolnej.

W tej sytuacji kontrolerzy skonfiskowali prawo jazdy kierowcy na trzy kolejne miesiące i drugą kartę, którą nielegalnie używał w tachografie. Ponadto nałożono na niego grzywnę w wysokości 2600 złotych. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne z groźbą nałożenia grzywny zgodnie z przepisami prawa drogowego.