Niemieckie prawo pracy (Arbeitsrecht)


Kierowco C+E podejmuj膮c prac臋 na niemieckiej umowie o prac臋 warto pami臋ta膰, 偶e opr贸cz wykonywania obowi膮zk贸w ka偶dy ma swoje prawa. S膮 one okre艣lone w prawie pracy, w kt贸rym mo偶na znale藕膰 wszystkie regulaminy, ustawy i przepisy traktuj膮ce o prawie w miejscu wykonywania obowi膮zk贸w s艂u偶bowych. 

Pami臋taj, 偶e wybieraj膮c jedn膮 z ofert oferowanych przez Luksmanna jeste艣 zatrudniony bezpo艣rednio na niemieckiej umowie o prac臋 to znaczy nawi膮zujesz stosunek bezpo艣rednio z pracodawc膮 niemieckim. W zwi膮zku z tym  Kierowca C+E podejmuj膮cy prac臋 podlega niemieckiemu miejscowemu Prawu Pracy, w kt贸rym zapisane s膮 og贸lnie przyj臋te przepisy dotycz膮ce wykonywania obowi膮zk贸w s艂u偶bowych, a tak偶e relacji na linii pracownik- pracodawca. 

Prawa pracownicze

W dzisiejszych czasach prawo pracownicze istnieje g艂贸wnie po to, by wzmocni膰 pozycj臋 pracownik贸w. Wobec tego rozr贸偶nia si臋 indywidualne czyli to, okre艣laj膮ce relacj臋 mi臋dzy pracodawc膮, a pracownikiem. Drugim rodzajem jest zbiorowe prawo pracy, kt贸re dotyczy stosunku prawnego mi臋dzy pracodawc膮, a przedstawicielami pracownik贸w. 

Pracodawc膮 w firmie niemieckiej mo偶e by膰 osoba fizyczna lub osoba prawna, taka jak AG lub GmbH. W por贸wnaniu do innych pa艅stw, gdzie sporz膮dzony jest Kodeks Pracy w kt贸rym zebrane s膮 wszystkie przepisy, w Niemczech nie ma takiego dokumentu. Dlatego te偶 niemieckie prawo pracy jest bardzo rozdrobnione i obejmuje niezliczone ustawy i rozporz膮dzenia. 

Umowa o prac臋- dokument potwierdzaj膮cy nawi膮zanie stosunku pracy mi臋dzy pracownikiem, a pracodawc膮. Zgodnie z ustaw膮 NachwG (dowodach pracy) w Niemczech istnieje obowi膮zek, kt贸ry m贸wi, 偶e prze艂o偶ony ma obowi膮zek pisemnego ujawnienia warunk贸w umowy zawartej z Kierowc膮 C+E najp贸藕niej miesi膮c po zatrudnieniu. 

Ustawa NachwG okre艣la jakie informacje musz膮 znale藕膰 si臋 na niemieckiej umowie o prac臋: 

 • Nazwa i adres stron umowy

 • Data rozpocz臋cia pracy

 • Informacje o d艂ugo艣ci trwania umowy: czas okre艣lony lub nieokre艣lony 

 • miejsce pracy lub, je偶eli pracownik nie jest przeznaczony do pracy tylko w jednym okre艣lonym miejscu pracy, wskazanie, 偶e pracownik mo偶e by膰 zatrudniony w r贸偶nych miejscach

 • obowi膮zki Kierowcy C+E, warunki zatrudnienia

 • sk艂ad i wysoko艣膰 wynagrodzenia, w tym diety, dodatki, premie i 艣wiadczenia specjalne, a tak偶e inne sk艂adniki wynagrodzenia i termin ich p艂atno艣ci

 • godziny pracy kierowcy

 • liczba dni urlopowych

 • okres wypowiedzenia 

 • og贸lne odniesienie do uk艂ad贸w zbiorowych, um贸w zak艂adowych lub um贸w o 艣wiadczenie us艂ug, kt贸re maj膮 zastosowanie do stosunku pracy

Warto wiedzie膰, 偶e umowy o prac臋 w Niemczech mog膮 by膰 zawierane ustnie lub pisemnie. Jednak zgodnie z prawem, umowa o prac臋 w niepe艂nym wymiarze czasu pracy i na czas nieokre艣lony musi mie膰 zawsze form臋 pisemn膮. 

Przepisy urlopowe

BUrlG, czyli federalna umowa o urlopach, okre艣lana zwolnienia z obowi膮zk贸w s艂u偶bowych w celu odbycia wypoczynku, w trakcie kt贸rego wynagrodzenie jest wci膮偶 wyp艂acane. Zgodnie z przepisami BurlG dotyczy minimalnego urlopu, do kt贸rego prawo ma ka偶dy Kierowca. Trzeba pami臋ta膰, 偶e prawo urlopu odnosi si臋 zawsze do danego roku kalendarzowego. 

Czas trwania urlopu:

 • Przy sze艣ciodniowym tygodniu pracy urlop roczny wynosi 24 dni. 

 • Przy pi臋ciodniowym tygodniu pracy urlop roczny wynosi 20 dni. 

Je偶eli Kierowca C+E wraz z pracodawc膮 ustal膮 inny czas okresu wypoczynkowego w贸wczas w wi臋kszo艣ci przypadk贸w odchodzi si臋 od minimalnego urlopu zgodnie z BUrlG, przy czym prawo do urlopu mo偶e zosta膰 tylko zwi臋kszone.

Czas pracy

Czas pracy okre艣la ilo艣膰 czasu na realizacj臋 danej czynno艣ci, za kt贸r膮 pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Przepisy zawarte w prawie pracy reguluj膮 godziny pracy w ci膮gu doby, miesi膮ca, roku. Czas pracy pozwala r贸wnie偶 na rejestracj臋 tego, kiedy pracownik rozpocz膮艂 i zako艅czy艂 wykonywanie obowi膮zk贸w s艂u偶bowych. 

W bran偶y transportowej najwa偶niejszy jest czas pracy Kierowcy, kt贸ry okre艣lony jest nast臋puj膮co. 

Czas pracy Kierowcy

Z dniem 1.11.2012 roku w Niemczech wesz艂a w 偶ycie ustawa reguluj膮ca przepisy dotycz膮ce czasu pracy kierowcy. Po niemiecku mo偶na ja znale藕膰 pod nazw膮: Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbstst盲ndigen Kraftfahrern (KrFArbZG).

Godziny pracy kierowc贸w zawodowych obejmuj膮 m. in. nast臋puj膮ce czynno艣ci:

 • Rzeczywisty czas prowadzenia pojazdu (tzw. Lenkzeiten),

 • Za艂adunek i roz艂adunek oraz ich monitorowanie,

 • Oczekiwanie na za艂adunek i roz艂adunek, gdy czas oczekiwania jest nieznany,

 • Prace porz膮dkowe (np. mycie cysterny),

 • Zabezpieczanie 艂adunku.

Dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy:

Zazwyczaj przy rozwa偶aniu godzin pracy kierowc贸w przyjmuje si臋, 偶e tydzie艅 zaczyna si臋 w poniedzia艂ek o p贸艂nocy i ko艅czy w niedziel臋 o p贸艂nocy.

Tygodniowo nie mo偶e zosta膰 przekroczone 48 godzin pracy. Z tego wychodzi ze dzienny czas pracy powinien wynosi膰 8 godzin. Niestety od tej regu艂y s膮 wyj膮tki. Dzienny czas pracy mo偶e wynosi膰 r贸wnie偶 10 godzin. Jest to mo偶liwe tylko w tedy gdy suma summarum 艣rednia godzin na przestrzeni 6 miesi臋cy wynosi膰 b臋dzie oko艂o 8 godzin. Tak samo wygl膮da sprawa z tygodniowym czasem pracy. Jest dozwolone podniesienie go z 48 godzin do 60 godzin pracy, je艣li 艣rednia z czterech miesi臋cy b臋dzie r贸wna 48 godzinom. 

Poni偶ej za艂膮czony link zawiera wz贸r niemieckiej umowy dla kierowcy. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e jest to jedynie przyk艂ad, ka偶dy pracodawca ma prawo do stworzenia w艂asnej umowy.

Ruhepause 鈥 czyli pauza podczas jazdy

Na samym pocz膮tku warto nadmieni膰, ze pauzy nie s膮 wliczane do czasu pracy kierowcy. Po 4.5 godzinach jazdy przys艂uguje kierowcy 45-minutowa pauza. Przy 10-godzinnej zmianie przys艂uguje zatem 2x przerwa min. 45-minutowa. 

Ruhezeit 鈥 odpoczynek mi臋dzy dniami pracy

Ruhezeit pomi臋dzy dniami pracy wynosi 11 godzin. Trzy razy w tygodniu mo偶e on zosta膰 skr贸cony do 9 godzin odpoczynku. 

Warto r贸wnie偶 wspomnie膰, ze raz na tydzie艅 przys艂uguje kierowcy d艂u偶szy odpoczynek tzw. weekendowy (Wochenruhezeit) wynosi on zazwyczaj 45 godziny (nast臋puje on najp贸藕niej po okresie 6 przepracowanych dni)

Nachtarbeit 鈥 tzw. godziny nocne

Ustawa dotycz膮ca czasu pracy kierowcy zawiera r贸wnie偶 wzmiank臋 na temat godzin nocnych. Zaliczane s膮 do tego godziny miedzy godz. 00.00 a godz. 4.00.

Rozwi膮zanie umowy o prac臋

W kwestii rozwi膮zania umowy trzeba pami臋ta膰, 偶e zar贸wno pracownik jak i pracodawca ma do tego prawo. Powod贸w zwolnienia przez prze艂o偶onego mo偶e by膰 kilka, dlatego te偶 wyr贸偶ni膰 mo偶na r贸偶ne formy wypowiedzenia: 

 • Zwolnienie z przyczyn osobistych : pracownik chory przez d艂ugi czas, w wyniku czego nie jest w stanie wykonywa膰 obowi膮zk贸w 

 • Wypowiedzenie z powod贸w operacyjnych : brak miejsc pracy lub brak zada艅 do wykonania 

 • Zwolnienie zwi膮zane z zachowaniem : pracownik nie przestrzegaj膮cy postanowie艅 umowy

Okres wypowiedzenia zapisany w prawie pracy:

 1. istnieje od dw贸ch lat, od miesi膮ca do ko艅ca miesi膮ca kalendarzowego,

 2. istnieje od pi臋ciu lat, od dw贸ch miesi臋cy do ko艅ca miesi膮ca kalendarzowego,

 3. istnieje od o艣miu lat, od trzech miesi臋cy do ko艅ca miesi膮ca kalendarzowego,

 4. istnieje od dziesi臋ciu lat, cztery miesi膮ce do ko艅ca miesi膮ca kalendarzowego,

 5. istnieje od dwunastu lat, pi臋膰 miesi臋cy do ko艅ca miesi膮ca kalendarzowego,

 6. 15 lat, sze艣膰 miesi臋cy do ko艅ca miesi膮ca kalendarzowego,

 7. 20 lat, siedem miesi臋cy do ko艅ca miesi膮ca kalendarzowego.

Je偶eli umowa o prac臋 nie okre艣la wyra藕nie okresu wypowiedzenia, nale偶y stosowa膰 si臋 do og贸lnie przyj臋tych wytycznych w Prawie Pracy, znajduj膮cych si臋 powy偶ej, natomiast je偶eli na pocz膮tku wsp贸艂pracy okre艣lony zosta艂 czas rozwi膮zania umowy, w贸wczas ten zapis jest wi膮偶膮cy.

Oferty, kt贸re znajdziesz w Luksmannie to gwarancja stabilnych warunk贸w pracy i atrakcyjnych, specjalnie wynegocjowanych stawek, a przede wszystkim bezpo艣rednia um贸w z niemieck膮 firm膮 transportow膮. W zwi膮zku z tym, nawi膮zuj膮c wsp贸艂prac臋, nie musisz si臋 obawia膰 nadu偶y膰 ze strony pracodawcy, poniewa偶 ka偶dorazowo mo偶esz polega膰 na Prawie Pracy i zapisanych w nim warunkach. 

Je偶eli kiedykolwiek w Twojej pracy kierowcy zdarz膮 si臋 konflikty z pracodawc膮, Twoja wyp艂ata nie b臋dzie Ci si臋 zgadza膰 czy te偶 cokolwiek sprawi, 偶e b臋dziesz potrzebowa艂 pomocy prawnej mo偶esz liczy膰 r贸wnie偶 na nas, poniewa偶 wsp贸艂pracujemy z polskoj臋zyczn膮 kompetentn膮 kancelari膮 prawn膮 dzia艂aj膮c膮 na terenie Niemiec. Mo偶esz zwr贸ci膰 si臋 do nich ze swoj膮 spraw膮- na has艂o LUKSMANN uzyskasz zni偶k臋 na us艂ugi -10%!

Poni偶ej dane kontaktowe:

Krzysztof Pe艣la Kancelaria Prawna 鈥 Kancelaria Adwokata Niemieckiego

Tel. (+48) 91 - 421 37 99

Tel. (+48) 723 702 904

www.pesla.pl  

 

 

殴r贸d艂o:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/%C5%BCycie-i-praca-w-niemczech/warunki-pracy

https://www.arbeitsrechte.de/