Niemieckie prawo pracy (Arbeitsrecht)


Kierowco C+E podejmując pracę na niemieckiej umowie o pracę warto pamiętać, że oprócz wykonywania obowiązków każdy ma swoje prawa. Są one określone w prawie pracy, w którym można znaleźć wszystkie regulaminy, ustawy i przepisy traktujące o prawie w miejscu wykonywania obowiązków służbowych. 

Pamiętaj, że wybierając jedną z ofert oferowanych przez Luksmanna jesteś zatrudniony bezpośrednio na niemieckiej umowie o pracę to znaczy nawiązujesz stosunek bezpośrednio z pracodawcą niemieckim. W związku z tym  Kierowca C+E podejmujący pracę podlega niemieckiemu miejscowemu Prawu Pracy, w którym zapisane są ogólnie przyjęte przepisy dotyczące wykonywania obowiązków służbowych, a także relacji na linii pracownik- pracodawca. 

Prawa pracownicze

W dzisiejszych czasach prawo pracownicze istnieje głównie po to, by wzmocnić pozycję pracowników. Wobec tego rozróżnia się indywidualne czyli to, określające relację między pracodawcą, a pracownikiem. Drugim rodzajem jest zbiorowe prawo pracy, które dotyczy stosunku prawnego między pracodawcą, a przedstawicielami pracowników. 

Pracodawcą w firmie niemieckiej może być osoba fizyczna lub osoba prawna, taka jak AG lub GmbH. W porównaniu do innych państw, gdzie sporządzony jest Kodeks Pracy w którym zebrane są wszystkie przepisy, w Niemczech nie ma takiego dokumentu. Dlatego też niemieckie prawo pracy jest bardzo rozdrobnione i obejmuje niezliczone ustawy i rozporządzenia. 

Umowa o pracę- dokument potwierdzający nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem, a pracodawcą. Zgodnie z ustawą NachwG (dowodach pracy) w Niemczech istnieje obowiązek, który mówi, że przełożony ma obowiązek pisemnego ujawnienia warunków umowy zawartej z Kierowcą C+E najpóźniej miesiąc po zatrudnieniu. 

Ustawa NachwG określa jakie informacje muszą znaleźć się na niemieckiej umowie o pracę: 

Warto wiedzieć, że umowy o pracę w Niemczech mogą być zawierane ustnie lub pisemnie. Jednak zgodnie z prawem, umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i na czas nieokreślony musi mieć zawsze formę pisemną. 

Przepisy urlopowe

BUrlG, czyli federalna umowa o urlopach, określana zwolnienia z obowiązków służbowych w celu odbycia wypoczynku, w trakcie którego wynagrodzenie jest wciąż wypłacane. Zgodnie z przepisami BurlG dotyczy minimalnego urlopu, do którego prawo ma każdy Kierowca. Trzeba pamiętać, że prawo urlopu odnosi się zawsze do danego roku kalendarzowego. 

Czas trwania urlopu:

Jeżeli Kierowca C+E wraz z pracodawcą ustalą inny czas okresu wypoczynkowego wówczas w większości przypadków odchodzi się od minimalnego urlopu zgodnie z BUrlG, przy czym prawo do urlopu może zostać tylko zwiększone.

Czas pracy

Czas pracy określa ilość czasu na realizację danej czynności, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Przepisy zawarte w prawie pracy regulują godziny pracy w ciągu doby, miesiąca, roku. Czas pracy pozwala również na rejestrację tego, kiedy pracownik rozpoczął i zakończył wykonywanie obowiązków służbowych. 

W branży transportowej najważniejszy jest czas pracy Kierowcy, który określony jest następująco. 

Czas pracy Kierowcy

Z dniem 1.11.2012 roku w Niemczech weszła w życie ustawa regulująca przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy. Po niemiecku można ja znaleźć pod nazwą: Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern (KrFArbZG).

Godziny pracy kierowców zawodowych obejmują m. in. następujące czynności:

Dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy:

Zazwyczaj przy rozważaniu godzin pracy kierowców przyjmuje się, że tydzień zaczyna się w poniedziałek o północy i kończy w niedzielę o północy.

Tygodniowo nie może zostać przekroczone 48 godzin pracy. Z tego wychodzi ze dzienny czas pracy powinien wynosić 8 godzin. Niestety od tej reguły są wyjątki. Dzienny czas pracy może wynosić również 10 godzin. Jest to możliwe tylko w tedy gdy suma summarum średnia godzin na przestrzeni 6 miesięcy wynosić będzie około 8 godzin. Tak samo wygląda sprawa z tygodniowym czasem pracy. Jest dozwolone podniesienie go z 48 godzin do 60 godzin pracy, jeśli średnia z czterech miesięcy będzie równa 48 godzinom. 

Poniżej załączony link zawiera wzór niemieckiej umowy dla kierowcy. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie przykład, każdy pracodawca ma prawo do stworzenia własnej umowy.

Ruhepause – czyli pauza podczas jazdy

Na samym początku warto nadmienić, ze pauzy nie są wliczane do czasu pracy kierowcy. Po 4.5 godzinach jazdy przysługuje kierowcy 45-minutowa pauza. Przy 10-godzinnej zmianie przysługuje zatem 2x przerwa min. 45-minutowa. 

Ruhezeit – odpoczynek między dniami pracy

Ruhezeit pomiędzy dniami pracy wynosi 11 godzin. Trzy razy w tygodniu może on zostać skrócony do 9 godzin odpoczynku. 

Warto również wspomnieć, ze raz na tydzień przysługuje kierowcy dłuższy odpoczynek tzw. weekendowy (Wochenruhezeit) wynosi on zazwyczaj 45 godziny (następuje on najpóźniej po okresie 6 przepracowanych dni)

Nachtarbeit – tzw. godziny nocne

Ustawa dotycząca czasu pracy kierowcy zawiera również wzmiankę na temat godzin nocnych. Zaliczane są do tego godziny miedzy godz. 00.00 a godz. 4.00.

Rozwiązanie umowy o pracę

W kwestii rozwiązania umowy trzeba pamiętać, że zarówno pracownik jak i pracodawca ma do tego prawo. Powodów zwolnienia przez przełożonego może być kilka, dlatego też wyróżnić można różne formy wypowiedzenia: 

Okres wypowiedzenia zapisany w prawie pracy:

  1. istnieje od dwóch lat, od miesiąca do końca miesiąca kalendarzowego,

  2. istnieje od pięciu lat, od dwóch miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego,

  3. istnieje od ośmiu lat, od trzech miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego,

  4. istnieje od dziesięciu lat, cztery miesiące do końca miesiąca kalendarzowego,

  5. istnieje od dwunastu lat, pięć miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego,

  6. 15 lat, sześć miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego,

  7. 20 lat, siedem miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego.

Jeżeli umowa o pracę nie określa wyraźnie okresu wypowiedzenia, należy stosować się do ogólnie przyjętych wytycznych w Prawie Pracy, znajdujących się powyżej, natomiast jeżeli na początku współpracy określony został czas rozwiązania umowy, wówczas ten zapis jest wiążący.

Oferty, które znajdziesz w Luksmannie to gwarancja stabilnych warunków pracy i atrakcyjnych, specjalnie wynegocjowanych stawek, a przede wszystkim bezpośrednia umów z niemiecką firmą transportową. W związku z tym, nawiązując współpracę, nie musisz się obawiać nadużyć ze strony pracodawcy, ponieważ każdorazowo możesz polegać na Prawie Pracy i zapisanych w nim warunkach. 

Jeżeli kiedykolwiek w Twojej pracy kierowcy zdarzą się konflikty z pracodawcą, Twoja wypłata nie będzie Ci się zgadzać czy też cokolwiek sprawi, że będziesz potrzebował pomocy prawnej możesz liczyć również na nas, ponieważ współpracujemy z polskojęzyczną kompetentną kancelarią prawną działającą na terenie Niemiec. Możesz zwrócić się do nich ze swoją sprawą- na hasło LUKSMANN uzyskasz zniżkę na usługi -10%!

Poniżej dane kontaktowe:

Krzysztof Peśla Kancelaria Prawna – Kancelaria Adwokata Niemieckiego

Tel. (+48) 91 - 421 37 99

Tel. (+48) 723 702 904

www.pesla.pl  

 

 

Źródło:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/%C5%BCycie-i-praca-w-niemczech/warunki-pracy

https://www.arbeitsrechte.de/